Cyfle NTW - Cynhyrchydd Cynhorthwyol / NTW Opportunity - Assistant Proucer

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

 

Cynhyrchydd Cynhorthwyol

Mae'r Cynhyrchydd Cynorthwyol yn gyfrifol am gefnogi gwaith y Cynhyrchwyr, gan ganolbwyntio'n benodol ar gontractio a chymorth gweinyddol

Cyflog: £27,061 per annum

Tymor penodol o flwyddyn

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.

Mae National Theatre Wales yn gwmni cyfeillgar i ffydd.

 

Dyddiad Cau – 24 Mehefin, 5pm

Cyfweliadau – Wythnos dechrau 8fed Gorffennaf, Caerdydd

Am ragor o wybodaeth, ffurflen gais, swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn Saesneg neu yn Gymraeg ewch i’n gwefan,

National Theatre Wales is seeking to appoint a highly motivated and energetic individual for the following vacancy.

 

Assistant Producer

The Assistant Producer is responsible for supporting the work of the Producers, with a particular focus on contracting and administrative support

Salary: £27,061 per annum

One-year fixed term

 

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be received in English or Welsh.

National theatre Wales is a faith friendly company

Deadline: 24th June, 5pm

Interviews: w/c 8th July, Cardiff

For further information, application form, job description and person specification in English or Welsh please visit our website.

 

 

Views: 98

Comments are closed for this blog post

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service