Cyfle NTW - Cynhyrchydd sy’n dechrau dod i amlygrwydd ar gyfer Caeredin / NTW Opportunity - Emerging Producer, Edinburgh

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

 

Cynhyrchydd sy’n dechrau dod i amlygrwydd ar gyfer Caeredin

 

Bydd y Cynhyrchydd sy’n dechrau dod i amlygrwydd yn gweithio yn agos gyda Chynhyrchydd Caeredin NTW ac ochr yn ochr â thimau Cynhyrchu a Chyfathrebu NTW er mwyn cefnogi cynyrchiadau NTW yng Nghaeredin. Byddant â swyddogaeth allweddol o ran darparu cymorth marchnata ymarferol yn y fan a’r lle, cyd-lynu gyda rhaglenwyr a hyrwyddwyr er mwyn eiriol dros theatr yng Nghymru ac o Gymru.

Ffi: £2,500 ynghyd a teithio a llety yng Nghaeredin

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.

Mae National Theatre Wales yn gwmni cyfeillgar i ffydd.

Dyddiad Cau – 10 Mehefin, 1pm

Cyfweliadau – 13 neu 14 Mehefin, Caerdydd

Am ragor o wybodaeth, ffurflen gais, swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn Saesneg neu yn Gymraeg ewch i’n gwefan.

National Theatre Wales is seeking to appoint a highly motivated and energetic individual for the following vacancy.

 

Emerging Producer Edinburgh 2019

 

The Emerging Producer will work closely with NTW’s Edinburgh Producer and alongside NTW’s Production, and Communications teams to support the delivery of NTW productions in Edinburgh. They will play a key role delivering on the ground marketing support, liaising with programmers and promoters to advocate for theatre in and from Wales.

 

Fee : £2,500 plus travel and accommodation in Edinburgh

 

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be received in English or Welsh.

National theatre Wales is a faith friendly company

 

 

Deadline: 10th June, 1pm

Interviews: 13th or 14th June, Cardiff

 

 

For further information and how to apply see the Job Description in English or Welsh on our website.

 

Views: 75

Comments are closed for this blog post

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service