Cyfle NTW - Rheolwyr Llwyfan / NTW Opportunity - Stage Managers

Rydym yn edrych am Reolwyr Llwyfan i weithio gyda ni ar ddau gynhyrchiad proffil uchel yn 2019.

On Bear Ridge – drama newydd gan Ed Thomas yn cael ei chyflwyno yn Theatr Sherman a’r Royal Court

Rheolwr Llwyfan y Cwmni 19eg Awst – 9fed Tachwedd
Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol 19eg Awst – 9fed Tachwedd  

Mission Control – cywaith safle-benodol rhwng NTW a Hijinx

Rheolwr Llwyfan y Cwmni 28ain Hydref – 24ain Tachwedd
Dirprwy Reolwr Llwyfan 28ain Hydref – 24ain Tachwedd
Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol 28ain Hydref – 24ain Tachwedd

Lleoliad ar gyfer On Bear Ridge
Ymarfer ac agor yng Nghaerdydd, Trosglwyddo i’r Royal Court

Lleoliad ar gyfer Mission Control
Ymarfer a pherfformio yng Nghaerdydd.

Cyfradd – CSM £610 yr wythnos, DSM £585 yr wythnos, ASM £535 yr wythnos

Dyddiad Cau - 29/04/2019, 12pm

Am rhagor o wybodaeth ac syt i ymgeisio ewch in gwefan

We are looking for Stage Managers to work with us on two high-profile productions in 2019.

On Bear Ridge – a new play by Ed Thomas being presented at Sherman Theatre and The Royal Court

Company Stage Manager 19th August – 9th November
Assistant Stage Manager 19th August – 9th November

Mission Control – a site specific collaboration between NTW and Hijinx

Company Stage Manager 28th October – 24th November
Deputy Stage Manager 28th October – 24th November
Assistant Stage Manager 28th October – 24th November

Location for On Bear Ridge
Rehearse and open in Cardiff, transfer to The Royal Court.

Location for Mission Control
Rehearse and play in Cardiff.

Closing Date 29/04/2019, 12pm

For more information and how to apply go to our website

Views: 72

Comments are closed for this blog post

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service