Cynhyrchydd - Dysgu Creadigol a Chyfranogi (Dwyieithog) - Producer– Creative Learning and Participation (Bilingual)

39 awr yr wythnos
£26,500 pa
Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn chwilio am Gynhyrchydd Dysgu Creadigol dwyieithog i ymuno â'i dîm prysur yn ymgysylltu â phobl ifanc a theuluoedd trwy'r celfyddydau.

Am Proffil Rôl a Ffurflen Gais ewch i -

https://www.wmc.org.uk/AboutTheCentre/OpportunitiesandCareers/?lang...

39 hours per week
£26,500 pa
Wales Millennium Centre is looking for a bilingual Creative Learning Producer to join it's busy team engaging with young people and families through the arts.

For Role Profile and Application Form go to -

https://www.wmc.org.uk/AboutTheCentre/OpportunitiesandCareers/?lang=en

Views: 145

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service