‘A Panto in spring?’
‘Oh yes it is!’

Pantomime has gone green and is finding its roots in the forest.

A handcrafted outdoor performance combining the fun of pantomime with re-cycled goods and materials. Interactive performance, art, music and much more.

Professional artists and community volunteers from Wales, UK and Europe will re-interpret stories and characters from this most eccentric of traditions.

Featuring The Fairy Godmother, Sleeping Beauty and The Golden Goose.

Tickets:
Adult £12
Child £8
Group (5) £45

Menter Iaith Conwy
01492 642357

advance booking essential

Further event information:
www.cynefin.org

Practical information:
This is an outdoor production in the dark:

 • Bring a light source (e.g. torch).
 • Audience follows a one mile woodland path with some fairly steep areas.
 • Bring suitable clothing and footwear.
 • Unsuitable for wheelchairs and those unsteady on their feet.
 • Meet at Capel Gwydyr car park LL26 0PN, OS map 115: SH 694609
 • Each performance lasts approx. two hours.

supported by -ACW, Golygfa Gwydyr, Theatr Cynefin, Conwy, CAE, Watkin Jones, Menter Iaith ConwyCYMRAEG-

 


‘Beth? Panto? Dydi rhywun ddim yn cael panto yn y gwanwyn?’

‘O! Ydi mae o!’Ond y tro yma mae’r Panto wedi troi’n wyrdd a’i wreiddiau’n ddwfn ym mhridd y goedwig.


Sioe wedi ei saernïo’n grefftus, yn llawn hwyl a sbri’r Pantomeim gyda deunyddiau wedi eu hailgylchu.

Bydd yna berfformiadau rhyngweithiol, celf, cerddoriaeth a llawer, llawer mwy.

Bydd yno artistiaid proffesiynol a gwirfoddolwyr o Gymru, gwledydd eraill Prydain a chyfandir Ewrop yn ailddiffinio atgofion, hanesion a chymeriadau un o’n traddodiadau mwyaf hynod.

Sêr y noson fydd y Rhiain Gwsg, y Ddewines Garedig a’r Ŵydd Aur.

Tocynnau:

Oedolion £12

Plant £8

Grŵp (5) £45Menter Iaith Conwy
01492 642357
Mae’n rhaid prynu tocyn o flaen llaw Gwybodaeth pellach: www.cynefin.orgGwybodaeth Ddefnyddiol:

Cofiwch fod y sioe yn digwydd yn yr awyr agored ac mi fydd hi’n dywyll, felly:


* Dewch â thortsh efo chi.

 • Bydd y gynulleidfa yn dilyn llwybr milltir o hyd drwy’r goedwig gyda rhannau ohoni’n serth
 • Gwisgwch ddillad ac esgidiau addas.
 • Dydi’r llwybr ddim yn addas i gadeiriau olwyn nac i bobl na phlant sy’n ansicr ar eu traed.

 • I fynd i’r sioe mae angen cyfarfod ym maes parcio Capel Gwydyr LL26 0PN, OS map 115: SH 694609
 • Mae pob perfformiad yn 2 awr o hyd.


Views: 194

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service