THE INSATIABLE, INFLATABLE CANDYLION

“A long time ago, In the Kingdom of Candy, a lion once roamed the streets...
Howled on the hour, whined on the minute, roared every second day of the year.”

 

The Emerging Director position is a brilliant opportunity for new directors to spend some time working side by side with more experienced directors. Last year Siwan Llynor supported Louise Ann Wilson on The Gathering/Yr Helfa (have a look at her blog posts here to find out what she was getting up to).

 

The Emerging Director is a full-time role and a key component of the creative team. It requires attendance at all rehearsals, the production week and all performances. There may well be opportunities to be involved in production meetings prior to the official start date of the project.

The next opportunity for an Emerging Director will be on The Insatiable Inlfatable Candylion. An immersive, festive treat from the creative minds behind the genre-bending Praxis Makes Perfect: Super Furry Animals frontman Gruff Rhys, writer Tim Price and director Wils Wilson team up to create a show like no other - a theatre gig for audiences of all ages, inspired by the seminal album Candylion.

Featuring inflatable fat cats, a dalmation on drums, pink candyfloss, blue audience members, a penniless penguin, and all led by Gruff Rhys himself.

 

Venue: Swalec Stadium, Cardiff CF11 9XR

Key dates:

Rehearsals commence: 16th November

Tech week commences: 7th December

Preview: 16th December

Press night: 17th December

Final performance: 2nd January

National Theatre Wales are offering a £2000 bursary for this position. This should cover any travel, accommodation and subsistence costs incurred as a result of taking on the role. NTW will strive to help find the best solution to travel and accommodation if you are not based locally.

If you would like to apply to be the emerging director on this production, please send a copy of your up to date directing CV, together with a covering letter to emerge@nationaltheatrewales.org

You should include:

CV

  • Full contact details and hyperlink to your NTW Community Profile
  • details of your directing experience - working with professional and non-professional casts if relevant
  • the contact details of two referees who know your work

 

Cover letter

  • a statement about why you think this is the right opportunity to support you and your development at this time
  • a statement about your connection to Wales: we are focused on the development of theatre and theatre-making in Wales.

We ask that you keep your cover letter to one side of A4.

Deadline: Applications by noon on 29th September 2015.

Interviews will be held on the 9th October 2015.

 

 

THE INSATIABLE, INFLATABLE CANDYLION

“A long time ago, In the Kingdom of Candy, a lion once roamed the streets...
Howled on the hour, whined on the minute, roared every second day of the year.”

 

Mae Cyfarwyddwr Cynorthwyol yn gyfle arbennig i gyfarwyddwyr newydd i dreulio amser yn gweithio gyda cyfarwyddwyr profiadol.  Fe wnaeth Siwan Llynor gefnogi Louise Ann Wilson yn ystod The Gathering/Yr Helfa (cewch ddarllen ei hanes yma).

 

Mae Cyfarwyddwr Cynorthwyol yn leoliad llawn amser ac yn rhan allweddol o’r tîm creadigol.  Bydd angen bod yn bresennol ym mhob ymarfer, yr wythnos gynhyrchu a’r holl berfformiadau.  Mae’n bosib y bydd cyfleon i fod yn rhan o’r cyfarfodydd cynhyrchu cyn dyddiad cychwyn swyddogol y prosiect.

Y cyfle nesaf i fod yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol yw The Insatiable Inflatable Candylion. Gwledd llawen gan y meddyliau creadigol y tu ôl i’r gwaith oedd yn gwyro genres, Praxis Makes Perfect; bydd prif leisiwr Super Furry Animals Gruff Rhys, yr awdur Tim Price a’r cyfarwyddwr Wils Wilson yn dod ynghyd i greu sioe Nadolig heb ei hail - gig i’r theatr, i gynulleidfaoedd o bob oedran, wedi’i hysbrydoli gan yr albwm arloesol Candylion.

Yn cynnwys cathod gwynt tew, dalmatian ar y drymiau, siwgr candi pinc, cynulleidfa las, pengwin tlawd, a'r cyfan yn cael ei arwain gan Gruff Rhys ei hun

 

Lleoliad: Stadiwm Swalec , Caerdydd CF11 9XR

 

Dyddiadau:

 

Cychwyn ymarferion: 16 Tachwedd

Cychwyn wythnos tech: 7th Rhagfyr

Rhagolwg: 16th Rhagfyr

Noson y wasg: 17th Rhagfyr

Perfformiad olaf: 2nd Ionawr

 

Mae National Theatre Wales yn cynnig bwrsariaeth o £2000  ar gyfer y lleoliad yma.  Fe ddylai hyn dalu am deithio, llety a chostau fydd yn codi gan eich bod wedi cymryd y lleoliad.  Bydd Theatr Genedlaethol Cymru a National Theatre Wales yn rhoi pob cymorth wrth ddod o hyd i’r opsiwn gorau ar gyfer teithio a llety os nad ydych yn byw yn lleol.

Os oes gennych ddiddordeb ymgeisio am y rôl Cyfarwyddwr Cynorthwyol, anfonwch gopi o’ch CV gyda llythyr atodol i emerge@nationaltheatrewales.org

Fe ddylech gynnwys:

CV

  • Manylion cyswllt llawn a hyperlink i’ch proffil Cymuned NTW
  • Manylion profiad cyfarwyddo – gan nodi gwaith gyda cast proffesiynol a cast di-broffesiynol os yn berthnasol
  • Manylion cyswllt dau ganolwr sydd yn ymwybodol o’ch gwaith

 

Llythyr

  • Datgan pam eich bod o’r farn mai dyma’r cyfle cywir i fod o gymorth i chi i ddatblygu yn broffesiynol
  • Datgan eich cyswllt â Chymru: rydym yn canolbwyntio ar ddatblygiad theatr a gwneuthurwyr theatr yng Nghymru

Gofynwn i chi gadw eich llythyr i un ochr A4.

Dyddiad cau: Erbyn canol dydd 30 Medi 2015.

Dyddiad cyfweliad: 9 Hyfed 2015.

Views: 588

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service