Experience | Place | Story - Profiad | Lle | Stori


What’s it all about?

A creative morning that delves into ways in which place, experience and story can be explored through digital and analogue technologies. Against the noisy backdrop of investment in VR and AR can we create new dialogues with audiences that arouse the senses, engage the emotions, and that are attuned to the environment.

The event will feature presentations from creative organisations and artists that have produced work at St Fagans National Museum of History.

Who’s it for?

The event is aimed at anyone who is interested in creating digital and/or analogue site-specific projects that connect people, story and place.

The day will be split into two parts:

10.30am -1.30pm
Talks and presentations focusing on exploration and discovery through creative practice. This will feature contributions from St Fagans' artists in residence, members of the digital team and researchers on immersive media. The morning session will be followed by lunch and networking.

2pm - 4pm [optional]
In the afternoon guests will be invited to take part in St Fagans' new immersive storytelling experience Traces (Olion) or can attend a games making workshop with yello brick producer Alison John (places for the workshop are limited to the first 20 sign ups).

Tickets are free and available HERE

THE ORGANISERS

Alison John, Yello brick

Jenny Kidd, Cardiff University

Sara Huws, Amgueddfa Cymru - National Museum Wales


Profiad | Lle | Stori

‘Sut y gallwn ni ddefnyddio strategaethau chwareus i greu naratif newydd o leoliad a chymuned’

Beth yw pwrpas y dydd?

Bore creadigol sy’n cynnwys cyflwyniadau a fydd yn trafod y modd y gellir archwilio lleoliad, profiad a stori trwy dechnolegau digidol ac analog. Yn sgîl y cefndir prysur o fuddsoddi mewn VR ac AR, oes modd creu deialogau newydd gyda chynulleidfaoedd sy’n sbarduno’r synhwyrau, yn ysgogi emosiwn, sy’n gydweddu â’r amgylchfyd ac sy’n cynorthwyo troi ‘adrodd’ stori i ‘fyw’ stori.

Mi fydd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniadau gan fudiadau ac artistiaid sydd wedi creu gwaith ar safle Amgueddfa Cenedlaethol Cymru, Sain Ffagan.

I bwy?

Mae’r digwyddiad wedi ei anelu at unrhywun sydd â diddordeb mewn creu gwaith creadigol digidol ac/neu analog safle-benodol sy’n cysylltu pobl, stori a lleoliad.

Mi fydd y diwrnod wedi ei rhannu i ddwy rhan :

10.30yb -1.00yh Cyflwyniad i waith sydd yn canolbwyntio ar archwilio a darganfod trwy ymarfer creadigol. Ceir cyfraniadau gan Artisitiaid Preswyl Sain Ffagan, aelodau o’r Tîm Digidol ac Ymchwilwyr i gyfryngau cynhwysgar. Ceir cinio a rhwydweithio ar ôl y sesiwn bore.

2.00yh - 4.00yh [opsiynol]

Yn y prynhawn, croesewir gwesteion i drio Olion, profiad storio newydd Sain Ffagan neu i ymuno â gweithdy creu gemau gyda chynhyrchydd yello brick, Alison John (mi fydd llefydd ar gael i’r 20 tanysgrifwr cyntaf).

Y TREFNWYR

Alison John, Yello brick
Jenny Kidd, Prifysgol Caerdydd
Sara Huws, Amgueddfa Cenedlaethol Cymru

Views: 197

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Comment by Theatr Iolo on March 23, 2018 at 4:25

What's the date for this event?  The ticket link doesn't seem to be working. Diolch. 

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service