Final chance(s) to see A GOOD CLEAN HEART!

Shwmai!


If there are any Aberstwythites out there, then we wanted to flag up that Neontopia & Wales Millennium Centre's production of A GOOD CLEAN HEART arrives at ARAD GOCH tonight...

Os oes 'na Aberystwythyddion allan yna, cofiwch fod cynhyrchiad Neontopia a Chanolfan Mileniwm Cymru o A GOOD CLEAN HEART yn dod i ganolfan ARAD GOCH heno...

THURSDAY 13th / FRIDAY 14th / SATURDAY 15th @ 7:30pm

NOS IAU 13eg / NOS WENER 14eg / NOS SADWRN 15fed @7:30yh


FRIDAY 14th @ 2:00pm

DYDD GWENER 14eg @ 2:00yp

Tickets / Tocynnau A GOOD CLEAN HEART @ Arad Goch, Aberystwyth

NOT FORGETTING the very final leg of our tour at the WESTON STUDIO, WALES MILLENNIUM CENTRE next week - this is your FINAL chance to catch our award-winning  ★★★★★ play!!

Heb anghofio fod y daith yn cwpla wythnos nesaf yn STIWDIO WESTON, CANOLFAN MILENIWM CYMRU - a chofiwch mai dyma'ch cyfle OLAF i weld ein cynhyrchiad ★★★★★ ennillodd wobr Dramodydd Gorau yn yr Iaith Saesneg yng Ngwobrau Theatr Cymru eleni!

TUESDAY OCTOBER 18th - SATURDAY OCTOBER 22nd @ 8:00pm

NOS FAWRTH, HYDREF 18fed - NOS SADWRN, HYDREF 22ain @ 8:00yh

THURSDAY OCTOBER 20th @ 2:00pm (also Audio Described)

DYDD IAU, HYDREF 20fed @ 2:00yp (hefyd wedi'i Ddigrifio'n Glywedol)

Tickets / Tocynnau A GOOD CLEAN HEART @ WMC Cardiff / CMC Caerdydd

Welwn ni chi yna - Hope to see you all there!

Alun a Mared

More info / mwy o wybodaeth:

www.neontopia.co.uk

Views: 138

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service