FREE Taster Contemporary Dance Day with NYDW this Sunday 20th May: BOOK YOUR PLACE NOW!

Are you between the age of 14 - 21 and live in Blaenau Gwent, Bridgend, Caerphilly, Merthyr, Rhondda Cynon Taff or Torfaen local authority? If so, you're eligible to join National Youth Dance Wales for a FREE Taster Contemporary Dance Day on Sunday 20th May. Call the NYDW office now to book your place on 029 20 265060 as spaces are limited.

Participants will also hear about a new Valleys Youth Dance Company (VYDC) to be   established in the summer! ... 

 
Ydych chi rhwng 14 oed - 21 ac yn byw yn awdurdodau lleol Blaenau Gwent, Pen -Y- Bont, Caerffili, Merthyr, Rhondda Cynon Taf a Thorfaen? Os felly, ydych chi'n gymwys i ymuno â Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru am Ddiwrnod Dawnsio Cyfoes ar ddydd Sul 20 Mai yn rhad ac am ddim. Ffoniwch swyddfa DGIC nawr i archebu eich lle ar 029 20 2650 60.
 
Caiff y rhai sy’n cymryd rhan gyfle hefyd i glywed am Gwmni Dawns Ieuenctid newydd i’r Cymoedd (CDIC) sydd i’w sefydlu yn yr haf!
 

Views: 142

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service