Galwad Am Gyfarwyddwr Cynorthwyol : Assistant Director Call Out, Wales Millennium Centre and August012

                           

GALWAD AM GYFARWYDDWR CYNORTHWYOL

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr Cynorthwyol trefnus a brwdfrydig sydd wedi dangos ymrwymiad i greu profiadau theatrig o’r radd flaenaf. Bydd y person hwn yn cynorthwyo Mathilde Lopez ar gyd-gynhyrchiad rhwng August012 a Chanolfan Mileniwm Cymru. Byddai’r swydd hon yn berffaith i gyfarwyddwr ar ei dwf sy’n awyddus i ddatblygu ei brofiad.

 

Profiad/Sgiliau:

  • Helpu’r Cyfarwyddwr yn ystod yr ymarferiadau a’r broses gynhyrchu
  • Yn meddu ar yr hyder a’r profiad i gyfrannu at yr ymarferion a’r broses gynhyrchu
  • Yn gallu arwain gweithdai llais a chorff dyddiol ar ran y cwmni
  • Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

Math o Gontract: Llawrydd

 

Dyma’r dyddiadau gweithio:

Ymchwil a Datblygu: 4-15 Rhagfyr 2017

Cynhyrchu a Pherfformiadau: 7 Mai – 10 Mehefin 2018

 

Y ffi yw: £450.00 yr wythnos (cyfanswm o 6 wythnos)

 

I wneud cais, anfonwch gopi o’ch CV ynghyd â llythyr eglurhaol, gan sôn am eich profiad a’ch diddordeb yn y prosiect, erbyn hanner dydd, ddydd gwener 24 Tachwedd 2018, at emma.evans@wmc.org.uk

                           

ASSISTANT DIRECTOR CALL OUT

We are looking for an organized and passionate Assistant Director who has demonstrated a commitment to creating high quality theatre. They will assist Mathilde Lopez on a forthcoming co-production between August012 and Wales Millennium Centre. This role would be perfect for an emerging director looking to build on their own experience.

 

Experience/Skills:

  • Support the Director in the rehearsal and production process
  • Has the confidence and experience to contribute in the rehearsal and production process
  • Can lead daily voice and body workshops for the company
  • The ability to speak Welsh is desirable

Contract Type: Freelance

 

The dates of engagement are:

Research and Development: 4-15 December 2017

Production and Performances: 7 May – 10 June 2018

 

The fee is: £450.00 per week (total 6 weeks)

 

Please apply with a copy of your CV and covering letter detailing your experience and interest in the project by midday on Friday 24 November 2017 to emma.evans@wmc.org.uk

Views: 399

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service