Highjinx are advertising for a new Executive Director

Executive Director

 

Salary: £32,000 - £36,000

Hours: 37.5 per week

 

Hijinx Theatre is looking for a new Executive Director due to the retirement of Val Hill.  Founded in 1981, we are a professional inclusive theatre company based in the Wales Millennium Centre, Cardiff Bay.   We undertake a wide variety of touring productions and projects that include adults with learning disabilities, and are revenue funded by the Arts Council of Wales. We deliver the annual International Unity Arts Festival

 

We are looking for a dynamic and inspirational leader with strong financial experience to take the Company forward. The role will suit an energetic highly motivated person with vision, imagination, drive and boundless energy.

 

 

Job description and application pack at www.hijinx.org.uk

 

Deadline for applications : noon on Monday 18th  February 2013

 

Interview date : Friday 8th March

 

Cyfarwyddwr Gweithredol

 

Cyflog: £32,000 - £36,000

Oriau: 37.5 yr wythnos

 

Mae Theatr Hijinx yn chwilio am Gyfarwyddwr Gweithrediol oherwydd ymddeoliad Val Hill. Sefydlwyd yn 1981, cwmni theatr proffesiynol cynhwysol ydym â’n sail yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd.  ’Rydym yn ymgymryd ag ystod eang o weithgareddau a phrosiectau teithiol sy’n cynnwys oedolion ag anabledd dysgu,  ac ’rydym yn Gleient Refeniw Cyngor Celfyddydau Cymru.  Trefnwn yn flynyddol Gwyl Cefyddydau Rhyngwladol Undod.

 

Chwiliwn am arweinydd llawn egni ac ysbrydoliaeth  phrofiad cadarn ariannol er mwyn cymryd y Cwmni ymlaen. Bydd y swydd yn addas i berson egnïol, cryf ei g/chymhelliad â gweledigaeth, dychymyg, llawer o fynd ac egni dibendraw.   

 

 

 

Disgrifiad swydd a phecyn cais oddi wrth  www.hijinx.org.uk

 

Diwrnod cau : hanner dydd  Ddydd Llun 18fed  Chwefror 2013

 

Dyddiad y cyfweliad : Ddydd Gwener 8fed Mawrth

Views: 111

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service