SCRIPT CALLOUT – DRAMA – for BBC Wales and S4C

WELSH AND ENGLISH LANGUAGE SCRIPTS WANTED...

CALLING ALL SCRIPTWRITERS !!

An exciting opportunity awaits…

As part of It’s My Shout 2019, we are inviting scriptwriters to submit short film scripts so that their work can be considered for this year’s scheme.

It’s My Shout has a proven record over the last 20 years of producing BAFTA winning short films alongside its broadcast partners BBC Cymru Wales and S4C.

It’s My Shout is looking for an exciting and diverse range of films. This year we are looking for comedy to form part of the slate.

WHAT WE ARE LOOKING FOR?

We would look favourably on scripts that would have the scope to include young characters (between 12 – 24 years of age) from a wide range of socio-economic backgrounds, reflecting modern Wales. Socio-economic, cultural diversity and inclusion is important to us, and we would encourage large casts if appropriate. We are looking for creative work which covers a diverse and wide range of genres and subject matters. This is only a guideline and we would not exclude scripts that didn’t include these features.

Films will be shot in North Wales, West Wales, South Wales Valleys, Cardiff and Newport.

The successful candidates will bring their scripts to life in a 10-15 minute film to be broadcasted on BBC Wales or S4C and premiered at a gala showing in September.

One page synopsis / treatment would be appreciated.

This opportunity is available to anyone in the industry or outside who has a passion to create an original and visionary script.

Filming will take place throughout Summer, 2019.

The deadline for applications is FRIDAY APRIL 12TH AT MIDNIGHT!

To submit your scripts, please follow the link: 
https://form.jotformeu.com/90234088758364

GOOD LUCK AND WE LOOK FORWARD TO READING

YOUR SCRIPTS!

------------------------------------------------------------

GALWAD SGRIPT – DRAMA – ar gyfer BBC Cymru ac S4C

Cyfle cyffrous i hyfforddi sgriptwyr newydd!

Rydym yn gwahodd sgriptwyr ffilm fer i gymryd rhan yng nghynllun It’s My Shout 2019.

Yn yr ugain mlynedd diwethaf mae It's My Shout wedi cynhyrchu ffilmiau o safon sydd wedi ennill ffilmiau Bafta Cymru, drwy gydweithio gyda'n partneriaid BBC Cymru Wales a S4C. Bydd y sgriptwyr yn cael eu datblygu a'u hyfforddi yn ystod yr haf.

BETH RYDYM YN EDRYCH AMDANO?

Mae It's My Shout yn chwilio am ffilmiau cyffrous ac amrywiol, a hoffem annog sgriptwyr comedi i ymgeisio.

Byddwn yn croesawu sgriptiau sy'n cynnwys cymeriadau ifanc (rhwng 12 - 24 oed) sy'n perthyn i amrywiol gefndiroedd economaidd a chymdeithasol, gan adlewyrchu'r Gymru gyfoes. Mae amrywiaeth yn bwysig i ni, a byddem yn annog cast mawr os yw hynny yn briodol. Rydym yn edrych am waith creadigol a fydd yn cwmpasu ystod eang o genres a phynciau. Ond canllaw yn unig yw hyn, ac ni fyddem yn diystyru sgriptiau sydd ddim yn cynnwys y nodweddion hyn.

Byddwn yn ffilmio ar hyd a lled Cymru; yn y gogledd, y gorllewin, y cymoedd, Caerdydd a Chasnewydd.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu mwynhau eu ffilmiau deng i bymtheg munud yn cael eu darlledu ar BBC Cymru Wales neu S4C; byddent hefyd yn ymddangos mewn noson gala ym mis Medi.Dyma gyfle gwych i unrhyw un unrhyw sydd ag angerdd i greu sgript wreiddiol a gweledol.

Cynhelir yr amserlen ffilmio yn ystod Haf 2019. Y dyddiau cau ar gyfer y ceisiadau yw 12fed O EBRILL AM HANNER NOS.

I gyflwyno eich sgript, dilynwch y linc:

https://form.jotformeu.com/90234088758364

POB LWC, RYDYM YN EDRYCH YMLAEN AT DDARLLEN EICH SGRIPTIAU!

Views: 220

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service