Job opportunities at Theatr Iolo, Cardiff

Theatr Iolo is an award-winning theatre company which has been at the forefront of theatre for children and young people for thirty years.

We are looking for a new Artistic Director/Chief Executive. They will be will be either an experienced director or artistic producer, an inspiring and visionary leader, who will define and deliver artistic objectives that support Theatr Iolo’s purpose. They will be responsible for ensuring that the company achieves its artistic, audience and financial objectives.

If you’d like to apply for the post of Artistic Director / Chief Executive, please download the equal opportunities monitoring form from our website www.theatriolo.com and send it to us, along with your CV and a letter of application.  

The closing date for applications is noon on Friday 20th April 2018.

Mae Theatr Iolo yn gwmni theatr gwobrwyol a fu ar flaen y gad ym myd theatr i blant a phobl ifanc ers deng mlynedd ar hugain.

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr Artistig / Prif Weithredwr newydd. Bydd y Cyfarwyddwr Artistig / Prif Weithredwr unai yn gyfarwyddwr neu gynhyrchydd artistig profiadol. Bydd yn arweinydd ysbrydoledig ac yn meddu ar y weledigaeth a'r gallu i ddiffinio a gweithredu’r amcanion artistig sy'n diffinio Theatr Iolo. Bydd yn gyfrifol am sicrhau bod y cwmni'n cyflawni ei amcanion artistig, a'i nodau craidd o ran cynulleidfaoedd a nawdd.

Os hoffech chi wneud cais am swydd y Cyfarwyddwr Artistig / Prif Weithredwr, lawrlwythwch y ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal o'n gwefan www.theatriolo.com a'i dychwelyd atom, ynghyd â CV a llythyr cais.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw canol dydd ar ddydd Gwener 20 Ebrill 2018.

We are also looking for a General Manager to lead the company. The successful General Manager will ensure that the company is set up to operate efficiently and sustainably and will enable the successful delivery of the artistic plans. We welcome applications from those who may want to work flexibly, as well as those with experience from outside the arts.

If you’d like to apply for the post of General Manager, please download the equal opportunities monitoring form from our website www.theatriolo.com and send it to us, along with your CV and a letter of application.

The closing date for applications is noon on Friday 20th April 2018.

Rydym yn chwilio am Rheolwr Cyffredinol newydd i arwain y cwmni.  Budd y Rheolwr Cyffredinol yn sicrhau bod y cwmni wedi'i drefnu fel y gall weithredu'n effeithlon ac yn gynaliadwy ac yn gallu cyflwyno ei gynlluniau artistig yn llwyddiannus. Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rheiny a allai fod eisiau gweithio'n hyblyg, yn ogystal â'r rheiny a chanddyn nhw brofiad y tu allan i fyd y celfyddydau.

Os hoffech chi wneud cais am swydd y Rheolwr Cyffredinol, lawrlwythwch y ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal o'n gwefan www.theatriolo.com a'i dychwelyd atom, ynghyd â CV a llythyr cais.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw canol dydd ar ddydd Gwener 20 Ebrill 2018.

Views: 177

Comments are closed for this blog post

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service