Job opportunity at Chapter: Communications Officer (Welsh Language)

Swydd Wag: Swyddog Cyfathrebu

Mae Chapter yn chwilio am berson creadigol a brwdfrydig sy'n awyddus i arbenigo mewn cyfathrebu i ymuno â'r tîm marchnata a chyfranogiad cyhoeddus.

Bydd gennych o leiaf 12 mis o brofiad mewn rôl farchnata, yn y celfyddydau neu faes tebyg, a'r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg ar y lefel uchaf, ar lafar ac yn ysgrifenedig

Bydd cyfrifoldebau penodol y swydd yn cynnwys rheoli deunydd print a chysylltiadau cyfryngol Chapter.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Iau, 28 Chwefror. Cyfweliadau i'w cynnal 4 Mawrth.

Job Vacancy: Communications Officer

Chapter is looking for a creative, motivated person with an interest in specialising in communications to join their marketing and engagement team.

You will have at least 12 months experience in a marketing role in the arts or a similar field and the ability to communicate at the highest level through the medium of Welsh both spoken and written.

The post has specific responsibility for managing Chapter’s print production and media relations activity.

Deadline for applications: Thursday 28th February. Interviews 4th March.

http://www.chapter.org/28869.html

Views: 209

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service