Job Opportunity: Dementia Friendly Co-ordinator / Swydd: Cydlynydd Cyfeillgar i Ddementia

Job Opportunity: Dementia Friendly Co-ordinator

Canoe Theatre are currently looking for a Dementia Friendly activity co-ordinator (North Wales) for their production of This Incredible Life by Alan Harris.

The role would involve working closely with Pontio, Bangor and local organisations and networks to build an audience for the Dementia Friendly performance. The co-ordinator will source and manage a group of Youth Volunteers for the event and would also plan the logistics and make bookings for activity, workshops and info points that will be present at the theatre throughout the day.

The ability to communicate in both English and Welsh is essential for this role.

Key dates:

  • 1st June: Project Briefing at Ffwrnes Llanelli
  • From June 1st: Meetings and planning with Pontio and local organisations to work around your availability.
  • 9th October: Dementia Friendly activity day at Pontio, Bangor

Fee: £500 (plus expenses)

If you are interested in this role, please send a CV and covering e-mail to canoe@canoetheatre.co.uk by 9am Tuesday 29th May 2018

-----

Swydd: Cydlynydd Cyfeillgar i Ddementia

Mae Canoe Theatre yn chwilio ar hyn o bryd am gydlynydd gweithgareddau Cyfeillgar i Ddementia (Gogledd Cymru) ar gyfer ei gynhyrchiad o This Incredible Life gan Alan Harris.

Byddai’r rôl yn cynnwys gweithio’n agos â Pontio, Bangor a sefydliadau a rhwydweithiau lleol i adeiladu cynulleidfa ar gyfer y perfformiad Cyfeillgar i Ddementia. Bydd y cydlynydd yn canfod ac yn rheoli grŵp o Wirfoddolwyr Ieuenctid ar gyfer y digwyddiad ac yn cynllunio’r logisteg a threfnu’r gweithgareddau, gweithdai a phwyntiau gwybodaeth fydd ar gael yn y theatr drwy gydol y dydd.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Dyddiadau pwysig:

  • 1 Mehefin: Briffio ar y Prosiect yn Ffwrnes Llanelli
  • O 1 Mehefin: Cyfarfodydd a chynllunio gyda Pontio a sefydliadau lleol i weithio o gwmpas eich argaeledd.
  • 9 Hydref: Diwrnod gweithgareddau Cyfeillgar i Ddementia yn Pontio, Bangor

Ffi: £500 (ynghyd â threuliau)

Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl hon, anfonwch CV ac e-bost eglurhaol i canoe@canoetheatre.co.uk erbyn 9am ddydd Mawrth 29 Mai 2018

Views: 128

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service