Job Opportunity: Dementia Friendly Co-ordinator / Swydd: Cydlynydd Cyfeillgar i Ddementia

Job Opportunity: Dementia Friendly Co-ordinator

Canoe Theatre are currently looking for a Dementia Friendly activity co-ordinator (South Wales) for their production of This Incredible Life by Alan Harris.

The role would involve working closely with Chapter Cardiff, The Met Abertillery, Blackwood Miners Institute and Redhouse, Merthyr, and local organisations and networks to build an audience for the Dementia Friendly performance. The co-ordinator will source and manage a group of youth Volunteers for the event and would also plan the logistics and make bookings for activity, workshops and info points that will be present at the theatre throughout the day.

Key dates:

 • 15th June: Project Briefing at Ffwrnes Llanelli
 • From June 15th: Meetings and planning with venues and local organisations to work around your availability.
 • 1st October: Dementia Friendly activity day at The Redhouse Merthyr
 • 3rd October: Dementia Friendly activity day at The Met Abertillery
 • 5th October: Dementia Friendly activity day at Chapter
 • 11th October: Dementia Friendly activity day at Blackwood Miners Institute

Fee: £1000  (plus expenses)

If you are interested in this role, please send a CV and covering e-mail to canoe@canoetheatre.co.uk by 9am 7th June 2018 

-----

Swydd: Cydlynydd Cyfeillgar i Ddementia

Mae Canoe Theatre yn chwilio ar hyn o bryd am gydlynydd gweithgareddau Cyfeillgar i Ddementia (De Cymru) ar gyfer ei gynhyrchiad o This Incredible Life gan Alan Harris.

Byddai’r rôl yn cynnwys gweithio’n agos â Chapter, Caerdydd, The Met Abertillery, Sefydliad Y Glowyr Coed Duon a Redhouse, Merthyr, a sefydliadau a rhwydweithiau lleol i adeiladu cynulleidfa ar gyfer y perfformiad Cyfeillgar i Ddementia. Bydd y cydlynydd yn canfod ac yn rheoli grŵp o Wirfoddolwyr Ieuenctid ar gyfer y digwyddiad ac yn cynllunio’r logisteg a threfnu’r gweithgareddau, gweithdai a phwyntiau gwybodaeth fydd ar gael yn y theatr drwy gydol y dydd.

Dyddiadau pwysig:

 • 15 Mehefin: Briffio ar y Prosiect yn Ffwrnes Llanelli
 • O 15 Mehefin: Cyfarfodydd a chynllunio gyda ddigwyddai a sefydliadau lleol i weithio o gwmpas eich argaeledd.
 • 1 Hydref: Diwrnod gweithgareddau Cyfeillgar i Ddementia yn Redhouse, Merthyr
 • 3 Hydref: Diwrnod gweithgareddau Cyfeillgar i Ddementia yn The Met Abertillery
 • 5 Hydref: Diwrnod gweithgareddau Cyfeillgar i Ddementia yn Chapter
 • 11 Hydref: Diwrnod gweithgareddau Cyfeillgar i Ddementia yn Sefydliad Y Glowyr Coed Duon

Ffi: £1000 (ynghyd â threuliau)

Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl hon, anfonwch CV ac e-bost eglurhaol i canoe@canoetheatre.co.uk erbyn 9am dydd Iau 7 Mehefin 2018

Views: 261

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service