Job Opportunity, Executive Director (part-time)

Youth of Creative Arts is seeking to appoint an experienced and motivated Executive Director.

 

This is a great opportunity for an ambitious individual to help develop a company which already has a significant track record in delivery and now wishes to build up a more robust and flexible suite of working practices.

 

We already have funding for two projects and are looking for someone with administrative and financial competence to work alongside the Artistic Director to deliver these and to develop the company’s business practices.

 

If you're looking for a new challenge with the flexibility also to undertake other work, then this might be the job for you. The post is offered as a part time position for a fixed term to 30th April 2016; for the right candidate, the post could become permanent and full time should sufficient funding be secured.

 

Salary: £14,000 per annum (based on a full time salary of £28,000) for 20 hours per week, specific working pattern to be agreed.

 

How to Apply

 

Full details and how to apply can be downloaded from our website:

http://www.yoca.co.uk/opportunities/

 

 

Closing date for applications: 5pm on 11th May 2015

Interviews will be held on Thursday 28th May 2015 in Cardiff

 

Mae YOCA am benodi Cyfarwyddwr Gweithredol profiadol a brwdfrydig.

 

Mae hwn yn gyfle gwych i unigolyn uchelgeisiol i helpu i ddatblygu cwmni sydd â hanes sylweddol o ddarpariaeth ac sydd nawr yn dymuno datblygu arferion gwaith  mwy cadarn a hyblyg.

 

Mae eisoes gennym gyllid ar gyfer dau brosiect ac rydym yn chwilio am rywun sydd â chymhwysedd gweinyddol ac ariannol i weithio ochr yn ochr â'r Cyfarwyddwr Artistig i gyflwyno'r rhain ac i ddatblygu arferion busnes y cwmni.

 

 

Os ydych yn chwilio am her newydd gyda'r hyblygrwydd hefyd i ymgymryd â gwaith arall, yna gallai hyn fod y swydd i chi. Mae'r swydd yn cael ei gynnig fel swydd rhan amser am gyfnod penodol i 30 Ebrill, 2016; ar gyfer yr ymgeisydd cywir, gallai'r swydd dod yn barhaol ac yn llawn amser petai gyllid digonol yn cael ei sicrhau.

 

Cyflog: £ 14,000 y flwyddyn (yn seiliedig ar gyflog llawn amser o £ 28,000) am 20 awr yr wythnos, gyda’r patrwm gwaith i'w gytuno.

 

Sut i Wneud Cais

 

Gallwch lawrlwytho manylion llawn ar sut i wneud cais oddi ar ein gwefan:

http://www.yoca.co.uk)

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5 y.h. ar 11 Mai 2015

Cynhelir cyfweliadau ar ddydd Iau 28 Mai, 2015 yng Nghaerdydd

Views: 225

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service