Job Opportunity - Ushers required for {150}

Job Opportunity

Ushers for {150}

 

We are looking for friendly and reliable ushers for National Theatre Wales and Theatr Genedlaethol Cymru’s upcoming production {150} at the Royal Opera House Stores in Abercwmboi from 24th June to 11th July 2015. This production will be a multi-platfrom, promenade production and the role will be hands-on and fun. You will be part of a large and experienced production team.

 

You will receive a training session from the production’s Front of House Manager on 24th June onsite so that you are ready to begin work on the shows on the 25th June.

 

An interest in theatre and experience in customer service is desirable.

 

Here are the full dates of the production:

 

{150} Performances @ Abercwmboi Royal Opera House Stores:

Wednesday 24th June – Training session time tbc

Thursday 25th June – 7pm - Dress Rehearsal

Friday 26th June – 7pm - Public Dress Rehearsal

Saturday 27th June 7pm

Monday 29th June 7pm

Tuesday 30th June 7pm

Wednesday 1st July 7pm

Thursday 2nd July 7pm

Friday 3rd July 7pm

Saturday 4th July 7pm

Monday 6th July 7pm

Tuesday 7th July 7pm

Wednesday 8th July 7pm

Thursday 9th July 7pm

Friday 10th July 7pm

Saturday 11th July 1pm and 7pm

 

  • You must be available for all of the performances.

 

  • No Travel Expenses can be paid for these positions.

 

  • £8 per hour.

 

  • You must be 18+ to apply.

 

  • Every show will be an approximate 4 hour call.

 

How to apply:

Please send a covering letter stating why you would like to take on this role and how the experience would benefit you, and your C.V to fionacurtis@nationaltheatrewales.org by midday on 8th June 2015.

Swydd Wag

Tywyswyr ar gyfer {150}

 

Rydym yn chwilio am dywyswyr cyfeillgar a dibynadwy ar gyfer cynhyrchiad newydd Theatr Genedlaethol Cymru a National Theatre Wales rhwng 24 Mehefin – 11 Gorffennaf 2015 yn storfeydd y Tŷ Opera Brenhinol yn Abercwmboi. Bydd yn gynhyrchiad aml-blatfform ar ffurf promenâd ac bydd y rôl yn un ymarferol a hwyliog. Byddwch yn rhan o dîm cynhyrchu mawr a phrofiadol.

 

Byddwch yn derbyn sesiwn hyfforddi gan Reolwr Blaen Tŷ y cynhyrchiad ar 24 Mehefin ar y safle fel eich bod yn barod i weithio ar y sioeau ar 25 Mehefin.

 

Bydd diddordeb mewn theatr a phrofiad o wasanaeth cwsmeriaid yn ddymunol.

 

Dyma ddyddiadau llawn y cynhyrchiad:

 

Perfformiadau {150} yn Storfeydd y Tŷ Opera Brenhinol Abercwmboi:

Mercher 24 Mehefin – sesiwn hyfforddi amser i’w gadarnhau

Iau 25 Mehefin – 7pm – Ymarfer Gwisg

Gwener 26 Mehefin – 7pm - Ymarfer Gwisg Cyhoeddus

Sadwrn 27 Mehefin 7pm

Llun 29 Mehefin 7pm

Mawrth 30 Mehefin 7pm

Mercher 1 Gorffennaf 7pm

Iau 2 Gorffennaf 7pm

Gwener 3 Gorffennaf 7pm

Sadwrn 4 Gorffennaf 7pm

Llun 6 Gorffennaf 7pm

Mawrth 7 Gorffennaf 7pm

Mercher 8 Gorffennaf 7pm

Iau 9 Gorffennaf 7pm

Gwener 10 Gorffennaf 7pm

Sadwrn 11 Gorffennaf 1pm a 7pm

 

  • Rhaid i chi fod ar gael ar gyfer pob un o’r perfformiadau.

 

  • Ni all unrhyw Gostau Teithio gael eu talu am y swyddi yma.

 

  • £8 yr awr.

 

  • Rhaid i chi fod dros 18 oed i wneud cais.

 

  • Bydd galwad pob sioe oddeutu 4 awr o hyd.

 

 

Sut i wneud cais:

 

Anfonwch lythr eglurhaol sy’n nodi pam yr hoffech gymryd y rôl hon a sut y byddai’r profiad o fudd i chi, a’ch CV at fionacurtis@nationaltheatrewales.org erbyn hanner dydd ar 8 Mehefin 2015.

Views: 1416

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service