I've been asked to share this opportunity with Making Music: 

Music Partnership Forum Wales

Projects and Partnerships Manager

 4dpw, 12 month contract

 

 This post mostly home-based, with travel around Wales. Fee: £24,000

Making Music is the UK's leading organisation supporting and championing amateur music. This is an exciting opportunity for a dynamic individual to join our team, working with music organisations all around Wales, and beyond.

 

Download an application pack from www.makingmusic.org.uk/jobs

Applications by CV and covering letter (explaining how you meet the person spec) by email to vacancies@makingmusic.org.uk by 28 May 2013.

 

Interviews to be held in Cardiff on Thursday 6 June 2013.

 

Disabled candidates meeting the minimum criteria will be guaranteed an interview.

-----

Music Partnership Forum Wales

Rheolwr Partneriaethau a Prosiectau

4dyw, contract 12 mis

 

 Bydd y swydd hon yn cael ei lleoli yn y cartref, gyda theithio ledled Cymru. Fii: £24,000.

 

Creu Cerdd yw’r corff cefnogi cenedlaethol ar gyfer cerddoriaeth wirfoddol ledled Prydain. Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolyn deinamig i ymuno â'n tîm, a gweithio gyda sefydliadau cerddoriaeth ledled Cymru, a thu hwnt.

 

Lawrlwythwch pecyn cais o www.makingmusic.org.uk/jobs

 

Ceisiadau trwy CV a llythyr eglurhaol (yn esbonio sut rydych yn bodloni manyleb y person) drwy e-bost at vacancies@makingmusic.org.uk erbyn 28 Mai 2013.

 

Cyfweliadau yng Nghaerdydd ar ddydd Iau 6 Mehefin, 2013.

 

Bydd ymgeiswyr anabl sy'n bodloni'r meini prawf gofynnol yn cael cyfweliad.

Views: 175

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

Roedd William Price yn ddyn o flaen ei amser - mewn gwirionedd, byddai'n dal i fod felly mae'n siwr pe byddai o gwmpas heddiw... byddai'n seren y cyfryngau, yn ogystal â bod yn feddyg hyfedr. Byddai ei wisgoedd yn ymddangos mewn cylchgronau ffasiwn; byddai'n bresenoldeb...pic.twitter.com/y1CybLbJ8i

Roedd William Price yn ddyn o flaen ei amser - mewn gwirionedd, byddai'n dal i fod felly mae'n siwr pe byddai o gwmpas heddiw... byddai'n seren y cyfryngau, yn ogystal â bod yn feddyg hyfedr. Byddai ei wisgoedd yn ymddangos mewn cylchgronau ffasiwn; byddai'n bresenoldeb...

...rheolaidd mewn gwyliau cerddoriaeth; byddai'n ymgyrchu dros Extinction Rebellion a'r GIG. Rydym yn credu y byddai'n eilun Cymreig - yn gymeriad i gynrychioli holl liw a llun a bywiogrwydd Cymru fel gwlad. Dewch i ymuno â'r daith a dod i'w adnabod yn well fis nesaf yn Trecelyn

...rheolaidd mewn gwyliau cerddoriaeth; byddai'n ymgyrchu dros Extinction Rebellion a'r GIG. Rydym yn credu y byddai'n eilun Cymreig - yn gymeriad i gynrychioli holl liw a llun a bywiogrwydd Cymru fel gwlad. Dewch i ymuno â'r daith a dod i'w adnabod yn well fis nesaf yn Trecelyn

#HailCremation Dr Price was a man ahead of his time - in fact he probably still would be if he was around today... he’d be a media star, as well as a highly skilled doctor. His outfits would feature in fashion magazines; he’d be a regular at music festivals; he’d campaign...pic.twitter.com/Cp18leBY54

Dr Price was a man ahead of his time - in fact he probably still would be if he was around today... he’d be a media star, as well as a highly skilled doctor. His outfits would feature in fashion magazines; he’d be a regular at music festivals; he’d campaign...

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service