Swyddog Gweinyddol Rhan-amser

Cyflog: £21.630.00 pro rata

Gwir gyflog: £10,815.00 am 18.5 awr yr wythnos

Cytundeb tymor penodedig hyd Ionawr 2014

Y mae Cwmni Theatr ‘Mess up the Mess’ cyf. yn dymuno apwyntio unigolyn hyderus, brwdfrydig ac effeithiol i gefnogi gweinyddiad a chadw cyfrifon ariannol theatr ieuenctid a chymunedol addawol.

Os ydych chi’n angerddol am y Celfyddydau a diwylliant, yn meddu ar brofiad o gadw cyfrifon a materion ariannol ac yn mwynhau gweithio fel rhan o dîm tra’n gallu gweithio ar eich liwt eich hun, yna hoffem glywed oddi wrthych.

Dyddiad cau i’r ceisiadau: 5pm ar Fawrth 13eg 2013

Cynhelir cyfweliadau ar: Fawrth 22ain 2013

Dylai ymgeiswyr sy â diddordeb geisio gyda’r ffurflen gais berthnasol sy’n dangos yn glir gallu’r ymgeisiwr i gwrdd â disgrifiad person y swydd. Ni dderbynnir CV.

E-bost info@messupthemess.co.uk neu ffoniwch 01269 591167

Sylwer y bydd angen archwiliad CRB uwch am y swydd hon. Hysbysir yr ymgeisydd llwyddiannus drwy alwad ffôn.  Os na chlywch oddi wrthym o fewn pythefnos wedi’r dyddiad cau, cymerwch yn ganiataol na fu eich cais yn llwyddiannus.

Part Time Administrative Officer
Salary: £21,630.00 pro rata 
Actual Salary: £ 10,815.00 for 18.5 hours per week

Fixed term contract to January 31 2014 

Mess Up The Mess Theatre Company Ltd is looking to appoint a confident, enthusiastic and efficient individual to support administration and financial book keeping of an up and coming youth and community theatre. 

If you are passionate about the Arts and culture, have experience of book keeping and accounting and enjoy working as part of a team whilst able to take your own initiative then we want to hear from you. 

Closing date for applications: 5pm on 13th March 2013

Interviews will be held on: 22nd March 2013 

Applicants who are interested must apply with the relevant application form that clearly demonstrates the candidate’s ability to meet the person specification for the post. No CVs will be accepted.

E-mail info@messupthemess.co.uk or call 01269 591167 

Please note an enhanced CRB check is required by this post. Successful candidates will be notified on the telephone. If you have not heard from us in two weeks after the closing date please assume your application has been unsuccessful.

Views: 298

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service