Junction - Free Youth Arts Summer School - Arts Active

JUNCTION

Youth Arts Summer School

Are you aged 14 - 25 and interested in making live performance work?

We are looking for aspiring Musicians - Actors - Movers - Writers - Designers - Singers - Circus Performers - Technicians - Stage Managers - Spoken Word Artists - Dancers

JUNCTION will bring young people from all over Cardiff together to work with industry professionals, creating an original piece of work - rehearsed at St David’s Hall and performed to the public at The New Theatre. All levels of experience and ability are very welcome.

Rehearsal dates: 5th to 9th August

Evening performance: 10th August

The summer school will be led by artists  from Community Music Wales, Literature Wales, Citrus Arts and Arts Active and directed by James Williams.

FREE to attend - all welcome - commitment is essential

To book online: stdavidshallcardiff.co.uk email: zoe@artsactive.org.uk call: 029 2087 8444


Ysgol Haf y Celfyddydau Ieuenctid

 Ydych chi’n 14 hyd at 25 oed ac yn ymddiddori mewn gwneud gwaith perfformio byw?

Rydym ar drywydd pobl ifanc sydd â’u bryd ar y meysydd yma:

 Cerddorion - Actorion - Symudwyr - Awduron - Dylunwyr - Cantorion - Perfformwyr Syrcas - Technegwyr - Rheolwyr Llwyfan - Artistiaid y Gair Llafar -Dawnswyr

 Bydd JUNCTION yn dod â phobl ifanc o bob cwr o Gaerdydd at ei gilydd i weithio gyda phobl broffesiynol y diwydiant, i greu darn o waith gwreiddiol - yn ymarfer yn Neuadd Dewi Sant ac  yn perfformio i’r cyhoedd yn y New Theatre.Mae croeso cynnes i bob lefel o brofiad a gallu.

Dyddiadau ymarfer: 5ed – 9fed Awst

Perfformiad gyda’r hwyr: 10fed Awst

Bydd yr ysgol haf dan arweiniad artistiaid Cerddoriaeth Gymuned Cymru, Llenyddiaeth Cymru, Citrus Arts ac Actifyddion Artistig a dan gyfarwyddyd James Williams.

AM DDIM i ddod iddo - croeso i bawb - ymroddiad yn hollbwysig

I gadw lle ar lein: stdavidshallcardiff.co.uk e-bost: zoe@artsactive.org.uk ffôn:029 2087 8444

Views: 119

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service