LIGHTING TECHNICIAN WITH PRODUCTION MANAGEMENT EXPERIENCE / DECHNEGYDD GOLEUO GYDA PHROFIAD O REOLI CYNHYRCHIAD

National Dance Company Wales

Join us on tour!  Technician able to deal with a range of jobs required.
Responsibilities include: creating rig plan, cueing , combining multiple lighting designs, co-ordinating get-in/outs and driving.

Dates required 9 October to 29 November.

For more information and to apply please send C.V. to Kelly@ndcwales.co.uk

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Ymunwch â ni ar daith! Mae arnom angen technegydd sy’n gallu ymdopi ag ystod o dasgau.  

Mae’r cyfrifoldebau’n cynnwys: creu cynllun offer, rhoi ciw , cyfuno nifer o ddyluniadau goleuo, cydlynu trefniadau symud offer i mewn/allan a gyrru.

Dyddiadau dan sylw: 9 Hydref tan 29 Tachwedd.

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch CV at Kelly@ndcwales.co.uk

Views: 47

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service