Live in Pembrokeshire or Wrexham? We need your help! Yn byw yn Sir Benfro neu yn Wrecsam? Mae angen eich help arnom ni!

Live in Pembrokeshire or Wrexham? We need your help!

Together, we are going to create two NTW productions and we spent 2018 running a series of events to discover the things that mean the most to you, the communities of Pembrokeshire and Wrexham. We are now pleased to announce that the chosen theme in Pembrokeshire is Climate Change and the Environment, and in Wrexham is Homelessness - so if you are a TEAM member and have any ideas about creative responses to these topics, we would love to hear them.

In Pembrokeshire? Get thinking about the beaches, the sea, the trees and the stars.

In Wrexham? Get thinking about how we can make work that is for, rather than about those without a place to live.

Then get in touch at team@nationaltheatrewales.org

Over 2019 we will be curating a series of events around these topics and we would love to see you there! Keep an eye out for announcements or contact:

Pembrokeshire TEAM Associate, Owain Roach on 07491 551 283
https://community.nationaltheatrewales.org/profi…/OwainRoach

Wrexham TEAM Associate, Iolanda Banu Viegas on 07537 958 193
https://community.nationaltheatrewales.org/…/IolandaBanuVie…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yn byw yn Sir Benfro neu yn Wrecsam? Mae angen eich help arnom ni!

Gyda'n gilydd, byddwn yn creu dau gynhyrchiad NTW ac yn ystod 2018 buom yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i ddarganfod y pethau sy'n golygu fwyaf i chi, gymunedau Sir Benfro a Wrecsam. Rydym nawr yn falch o gyhoeddi mai'r thema a ddewiswyd yn Sir Benfro yw newid yn yr Hinsawdd a’r Amgylchedd, ac yn Wrecsam dewiswyd Digartrefedd - felly os ydych yn aelod o TEAM a bod gennych unrhyw syniadau am ymatebion creadigol i'r pwnc hwn, byddem yn falch i glywed amdanynt.

Yn Sir Benfro? Meddyliwch am y traethau, y môr, y coed a'r sêr.

Yn Wrecsam? Dechreuwch feddwl am sut y gallwn wneud gwaith i'r rhai sy'n ddigartref, yn hytrach nag amdanynt, yna cysylltwch â ni ar team@nationaltheatrewales.org

Yn ystod 2019 byddwn yn curadu cyfres o ddigwyddiadau o amgylch y pynciau hwn, a byddem wrth ein bodd yn eich gweld chi yno!  Cadwch lygad allan am gyhoeddiadau neu cysylltwch â:

Swyddog Cyswllt TEAM Sir Benfro, Owain Roach ar 07491 551 283
https://community.nationaltheatrewales.org/profi…/OwainRoach

Swyddog Cyswllt TEAM Wrecsam, Iolonda Banu Viegas ar 07537 958 193
https://community.nationaltheatrewales.org/…/IolandaBanuVie…

Views: 174

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service