Looking for: Bus Driver / Stage Manager, Social Media Producer & Videographer (Ar Waith Ar Daith project with Millennium Centre, Walk the Plank, NativeHQ)


Rydym yn hybysebu rhagor o swyddi o heddiw ymlaen: Cynhyrchydd Cyfryngau Cymdeithasol, Fideograffydd a Gyrrwr y Bws / Rheolwr Llwyfan.

Maent yn rhan o brosiect Ar Waith Ar Daith, ar gyfer dathliadau dengmlwyddiant Canolfan Mileniwm Cymru yn ystod haf 2015.

Dyma gyfleoedd gwych i gymryd rhan mewn prosiect cyffrous gyda chwmni Walk the Plank, NativeHQ ac eraill; taith o gwmpas Cymru i ddarganfod ysbrydoliaeth a chelfyddyd y wlad, i'w rhannu o'r Ganolfan i'r wlad a'r byd.

Plîs rhannwch y manylion gyda phobl sy'n addas am y swyddi.

Ewch i wefan Ar Waith Ar Daith am ragor o fanylion am y prosiect.


We are advertising three more jobs from today: Bus Driver / Stage Manager, Social Media Producer and Videographer.

All these roles are for the Ar Waith Ar Daith project, part of Wales Millennium Centre's tenth anniversary celebrations over summer 2015.

These are fantastic opportunities to take part in an exciting project with Walk the Plank, NativeHQ and others; a tour of Wales to discover inspiration and artistry of the nation, to share from the Centre to Wales to the world.

Please share the details with people who would be interested in these jobs.

Check out the Ar Waith Ar Daith website for more details on the project.

Views: 226

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service