Music theatre actor dancers needed - Candide (WNO)

Welsh National Opera is looking for 7 musical theatre dancers (4 females, 3 males) for our new production of Candide which will be directed by James Bonas and conducted by Karen Kamensek.

Rehearsals start on 22 May 2023 at the Wales Millennium Centre in Cardiff, and continue until the opening night.

Performances are as follows:

WMC - DONALD GORDON THEATRE

THURSDAY

22

JUNE

2023

19.30

WMC - DONALD GORDON THEATRE

FRIDAY

23

JUNE

2023

19.30

WMC - DONALD GORDON THEATRE

SATURDAY

24

JUNE

2023

19.30

ENGLAND - TRURO HALL FOR CORNWALL

WEDNESDAY

28

JUNE

2023

19.30

LLANDUDNO - VENUE CYMRU

WEDNESDAY

5

JULY

2023

19.30

OXFORD - NEW THEATRE

SATURDAY

8

JULY

2023

19.30

BIRMINGHAM - THE ALEXANDRA

WEDNESDAY

12

JULY

2023

19.30

SOUTH WALES - BRECON THEATR BRYCHEINIOG

SATURDAY

15

JULY

2023

19.30


Character Details

We’re looking for Musical Theatre/Dance based artists with strong Musical Theatre jazz technique. Some experience of contemporary and classical ballet is desirable.

Applicants should be between 20 to 40 years of age. All applicant must live within a 25-mile radius of the Wales Millennium Centre.

Application Details

Application is by CV (which must include a photograph) in the first instance. Please submit applications by Monday 3 April.  Candidates will then be shortlisted and invited to audition in Wales Millennium Centre on Thursday 13 April at the Wales Millennium Centre.  WNO will not be able to reimburse travel expenses.

To apply please forward an up to date CV to castingassistant@wno.org.uk.

Details of the financial package available will be provided upon request.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn chwilio am 7 dawnsiwr theatr gerdd (4 menyw, 3 gwryw) ar gyfer ein cynhyrchiad newydd o Candide a fydd yn cael ei gyfarwyddo gan James Bonas a’i arwain gan Karen Kamensek.

Mae ymarferion yn cychwyn ar 22 Mai 2023 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd, ac yn parhau tan y noson agoriadol.

Mae'r perfformiadau fel a ganlyn:

WMC - DONALD GORDON THEATRE

DYDD IAU

22

MEHEFIN

2023

19.30

WMC - DONALD GORDON THEATRE

DYDD GWENER

23

MEHEFIN

2023

19.30

WMC - DONALD GORDON THEATRE

DYDD SADWRN

24

MEHEFIN

2023

19.30

LLOEGR - TRURO HALL FOR CORNWALL

DYDD MERCHER

28

MEHEFIN

2023

19.30

LLANDUDNO - VENUE CYMRU

DYDD MERCHER

5

GORFFENNAF

2023

19.30

RHYDYCHEN-  NEW THEATRE

DYDD SADWRN

8

GORFFENNAF

2023

19.30

BIRMINGHAM - THE ALEXANDRA

DYDD MERCHER

12

GORFFENNAF

2023

19.30

DE CYMRU - THEATR BRYCHEINIOG ABERHONDDU

DYDD SADWRN

15

GORFFENNAF

2023

19.30


Manylion Cymeriad

Rydym yn chwilio am artistiaid Theatr Gerdd/Dawns gyda thechneg jazz Theatr Gerdd gref. Mae peth profiad o fale cyfoes a chlasurol yn ddymunol.

Dylai ymgeiswyr fod rhwng 20 a 40 mlwydd oed. Rhaid i bob ymgeisydd fyw o fewn radiws o 25 milltir i Ganolfan Mileniwm Cymru.

Manylion y Cais

Gwneir cais drwy CV (a rhaid iddo gynnwys llun) yn gyntaf. Cyflwynwch eich cais erbyn Dydd Llun 3 Ebrill.  Bydd rhestr fer wedyn yn cael ei chreu o’r ymgeiswyr a byddant yn cael eu gwahodd i glyweliad yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar 13 Ebrill.  Ni fydd WNO yn gallu ad-dalu costau teithio.

I wneud cais anfonwch CV cyfredol i castingassistant@wno.org.uk.

Darperir manylion y pecyn ariannol sydd ar gael ar gais.

Views: 78

Comments are closed for this blog post

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service