Beatboxer/Vocal Artist Call out

Avant Cymru in association with RCT theatres are looking for a Beatboxer/Vocal artist for a paid R&D project ‘Blue Scars’ at the end of February.

‘Blue Scars’ is a hip hop dance project exploring the culture of the South Wales Valleys; particularly how they might of obtained their blue scars.

We are looking for a beatboxer/vocal artist to collaborate on creating and performing the accompanying soundtrack which will fuse traditional welsh music with hip hop. Ideally the individual would have experience of writing/creating original music, looping, recording and sampling, working collaboratively and performing.

If you are the person we are looking for, please contact avantton@gmail.com with a covering letter, including a brief description of your experience (one page A4 max), and a short example of your work (preferably links to online sources).

If you have any questions or would like any further information then please contact us on the above email address.

Avant Cymru Team 

Angen Bît-bocsiwr/Artist Llais

Mae Avant Cymru ar y cyd â Theatrau RhCT yn chwilio am Bît-bocsiwr/Artist Llais ar gyfer prosiect Ymchwil a Datblygu o’r enw ‘Blue Scars’ ar ddiwedd mis Chwefror.

Mae ‘Blue Scars’ yn brosiect dawns hip hop sy’n archwilio diwylliant Cymoedd De Cymru; yn benodol sut gawson nhw eu creithiau glas.

 

Rydyn ni’n chwilio am bît-bocsiwr/artist llais i gynorthwyo â chreu a pherfformio trac sain a fydd yn cyfuno cerddoriaeth draddodiadol Gymreig â hip hop. Yn ddelfrydol, bydd gan yr unigolyn brofiad o gyfansoddi/creu cerddoriaeth wreiddiol, defnyddio prosesau cylchu, recordio a samplu, gweithio ar y cyd a pherfformio.

 

Os chi yw’r person rydyn ni’n chwilio amdano, cysylltwch â avantton@gmail.com ynghyd â llythyr cais, gan gynnwys disgrifiad cryno o’ch profiad (un dudalen A4 ar y mwyaf), ac enghraifft fer o’ch gwaith (dolenni i ffynonellau ar-lein yn ddelfrydol).

 

Os oes gennych chi gwestiynau, neu hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost uchod.

 

Tîm Avant Cymru 

Views: 173

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service