Beatboxer/Vocal Artist Call out

Avant Cymru in association with RCT theatres are looking for a Beatboxer/Vocal artist for a paid R&D project ‘Blue Scars’ at the end of February.

‘Blue Scars’ is a hip hop dance project exploring the culture of the South Wales Valleys; particularly how they might of obtained their blue scars.

We are looking for a beatboxer/vocal artist to collaborate on creating and performing the accompanying soundtrack which will fuse traditional welsh music with hip hop. Ideally the individual would have experience of writing/creating original music, looping, recording and sampling, working collaboratively and performing.

If you are the person we are looking for, please contact avantton@gmail.com with a covering letter, including a brief description of your experience (one page A4 max), and a short example of your work (preferably links to online sources).

If you have any questions or would like any further information then please contact us on the above email address.

Avant Cymru Team 

Angen Bît-bocsiwr/Artist Llais

Mae Avant Cymru ar y cyd â Theatrau RhCT yn chwilio am Bît-bocsiwr/Artist Llais ar gyfer prosiect Ymchwil a Datblygu o’r enw ‘Blue Scars’ ar ddiwedd mis Chwefror.

Mae ‘Blue Scars’ yn brosiect dawns hip hop sy’n archwilio diwylliant Cymoedd De Cymru; yn benodol sut gawson nhw eu creithiau glas.

 

Rydyn ni’n chwilio am bît-bocsiwr/artist llais i gynorthwyo â chreu a pherfformio trac sain a fydd yn cyfuno cerddoriaeth draddodiadol Gymreig â hip hop. Yn ddelfrydol, bydd gan yr unigolyn brofiad o gyfansoddi/creu cerddoriaeth wreiddiol, defnyddio prosesau cylchu, recordio a samplu, gweithio ar y cyd a pherfformio.

 

Os chi yw’r person rydyn ni’n chwilio amdano, cysylltwch â avantton@gmail.com ynghyd â llythyr cais, gan gynnwys disgrifiad cryno o’ch profiad (un dudalen A4 ar y mwyaf), ac enghraifft fer o’ch gwaith (dolenni i ffynonellau ar-lein yn ddelfrydol).

 

Os oes gennych chi gwestiynau, neu hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost uchod.

 

Tîm Avant Cymru 

Views: 81

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

Now the Hero opens next week in Swansea, & we can’t wait. Be part of this incredible theatrical experience that will take you through Celtic History, the First World War & today’s conflicts, from 25 - 29 Sept. Book Now https://buff.ly/2Dix0jM 

Now the Hero opens next week in Swansea, & we can’t wait. Be part of this incredible theatrical experience that will take you through Celtic History, the First World War & today’s conflicts, from 25 - 29 Sept. Book Now https://buff.ly/2Dix0jM 

Mae Now the Hero yn agor wythnos nesaf yn Abertawe a fedrwn ni ddim aros. Dewch i fod yn rhan o’r profiad theatrig rhyfeddol hwn a fydd yn eich cludo trwy’r Hanes Celtaidd, y Rhyfel Byd Cyntaf a gwrthdro ein hoes ni. 25 - 29 Medi. Archebwch le nawr https://buff.ly/2Dix0jM 

Mae Now the Hero yn agor wythnos nesaf yn Abertawe a fedrwn ni ddim aros. Dewch i fod yn rhan o’r profiad theatrig rhyfeddol hwn a fydd yn eich cludo trwy’r Hanes Celtaidd, y Rhyfel Byd Cyntaf a gwrthdro ein hoes ni. 25 - 29 Medi. Archebwch le nawr https://buff.ly/2Dix0jM 

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service