#myarmchairproject #prosiectcadairfi

I am delighted to announce that I have been successful in receiving my first Research and Development grant as an individual artist from The Arts Council of Wales.

Working in partnership with Pontardawe Arts Centre, People Speak Up and Visual Movement Artist Jessica Lerner I am using somatic movement techniques, music from my life and local people's stories to explore a creative imagining of my own dementia care in 30 years time.

I will be presenting a work in progress sharing event to an invited audience at 2pm on 27th August at Pontardawe Arts Centre and a limited number of free tickets are also available via the Arts Centre Website only.

If you are interested in finding out more or coming along to the event please let me know or contact Pontardawe Arts Centre directly.


Mae'n bleser gennyf gyhoeddi fy mod wedi llwyddo i dderbyn fy grant Ymchwil a Datblygu cyntaf fel artist unigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Gweithio mewn partneriaeth â Chanolfan Gelfyddydau Pontardawe, People Speak Up a Symudiad Gweledol Artist Jessica Lerner, rwyf yn defnyddio technegau symudiad somatig, cerddoriaeth o fy mywyd a straeon pobl leol i archwilio dychymyg creadigol o'm gofal dementia fy hun ymhen 30 mlynedd.

Byddaf yn cyflwyno digwyddiad rhannu cynnydd gwaith i gynulleidfa a wahoddwyd am 2pm ar 27 Awst yng Nghanolfan Celfyddydau Pontardawe ac mae nifer cyfyngedig o docynnau am ddim hefyd ar gael trwy Wefan Canolfan y Celfyddydau yn unig.

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy neu ddod draw i'r digwyddiad, rhowch wybod i mi neu cysylltwch â Chanolfan Celfyddydau Pontardawe yn uniongyrchol.

 

Views: 93

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service