National Theatre Wales Opportunity: Local Promoter / Cyfleuoedd National Theatre Wales: Hyrwyddwr Lleol

Local Promoter
Port Talbot

National Theatre Wales and Common Wealth are seeking a local promoter for their forthcoming production We’re Still Here, which will be performed in Port Talbot from 15 – 30 September, 2017 

As the Promoter, you will need to work closely with National Theatre Wales’ Communications and Collaboration departments and the team on the production, to develop ways to engage with target audience groups and promote the show locally.

This is a freelance position for We’re Still Here and the dates specified only.

Hours of work
A total of 15 days between Monday 3 July and Friday 22 September. Hours are flexible, with up to 3 days per week (24 hours) being committed to the role.

Fee
The fee for this work is £1500.

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be received in English or Welsh.

Deadline: Midday on Friday 23 June.

Interviews: Friday 30 June in Cardiff

For further information on how to apply, and a job description in English or Welsh please visit our website.

http://nationaltheatrewales.org/about#workwithus

Hyrwyddwr Lleol

Port Talbot

Mae National Theatre Wales a Common Wealth yn chwilio am hyrwyddwr lleol ar gyfer y cynhyrchiad sydd ar y gweill ganddynt, We’re Still Here, ac a fydd yn cael ei berfformio ym Mhort Talbot rhwng 15 a 30 Medi, 2017 

Fel yr hyrwyddwr bydd angen i chi gyd-weithio’n agos gydag adrannau Cyfathrebu a Chydweithio National Theatre Wales a’r tîm cynhyrchu er mwyn datblygu dulliau o ymwneud â’r grwpiau cynulleidfa targed a hyrwyddo’r sioe yn lleol.

Mae hon yn swydd lawrydd ar gyfer We’re Still Here ac ar gyfer y dyddiadau a nodir yn unig.

Oriau Gwaith

Cyfanswm o 15 niwrnod rhwng Llun 3 Gorffennaf a Gwener 22 Medi. Mae’r oriau yn hyblyg , gydag ymrwymiad o hyd at 3 niwrnod yr wythnos (24 awr) yn cael ei neilltuo ar gyfer y gwaith

Ffi

Y ffi ar gyfer y gwaith hwn fydd £1500.

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal sy’n croesawu ceisiadau oddi wrth bobl o bob cefndir. Gellir cyflwyno ceisiadau yn Saesneg ynteu Gymraeg.

Dyddiad cau: canol dydd , Gwener 23 Mehefin.

Cyfweliadau: Gwener 30 Mehefin, Caerdydd

Am ragor o wybodaeth ynglyn a cheisio a disgrifiad swydd yn Gymraeg ynteu Saesneg, ewch i ymweld â’n gwefan.

http://www.nationaltheatrewales.org/cy/amdanom#gweithiogydani

Views: 259

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service