National Youth Theatre of Wales Auditions / Clyweliadau Theatr Cenedalethol Ieuenctid Cymru 2022

National Youth Theatre of Wales are auditioning members for their 2022 ensemble. If you’re aged 16-22, were born or live in Wales and want to perform with the flagship of youth theatre in Wales, apply now. 

Auditions held throughout Wales in January and February 

We can offer free auditions to anyone who cannot afford the audition fee

 

Mae Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn cynnal clyweliadau ar gyfer aelodau ensemble 2022. Os ydych chi rhwng 16-22 oed, wedi eich geni neu yn byw yng Nghymru ac awydd perfformio gyda phrif theatr ieuenctid Cymru, gwnewch gais nawr. 

Cynhelir clyweliadau drwy Gymru yn ystod Ionawr a Chwefror. 

Gallwn gynnig clyweliadau am ddim i unrhyw un na all fforddio’r ffî clyweliad

Views: 113

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service