NDCWales Vacancy: Learning and Participation Producer

National Dance Company Wales is one of the national arts companies of Wales. We work with exceptional UK-based and international choreographers to engage and inspire audiences and participants across Wales, the wider UK and internationally.

 

The Learning and Participation Producer role focuses on developing and delivering NDCWales' exciting and evolving learning and participation programmes designed to share the transformational power of dance with all. We want to connect with all kinds of people in all kinds of places, drawing from the diversity of communities at home in Wales, in the wider UK and overseas, ensuring that everything we do supports and informs the artistic vision of the company.

 

This is a project management role which involves contracting, scheduling and liaising closely with the artistic, marketing and other teams, Learning Lead Dancer and freelancers. This person will be a champion for learning and participation across the company.

 

We operate an Equal Opportunities Recruitment Policy and welcome applications from all sections of the community in Welsh or English. 

 

This is a full-time permanent position. We also welcome job share proposals or part time working applications.

 

Salary £27,000

 

Closing date 10am Monday 7th May 2018

Interviews w/c 14th May 2018

----------------------------------------------------

Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn un o gwmnïau celfyddydol cenedlaethol Cymru. Rydym yn cydweithio â choreograffwyr rhagorol sydd wedi’u lleoli ym Mhrydain a thu hwnt i ennyn diddordeb ac ysbrydoli cynulleidfaoedd a chyfranogwyr ledled Cymru a gweddill y DU, ac yn rhyngwladol.

 

Mae rôl y Cynhyrchydd Dysgu a Chyfranogi yn canolbwyntio ar ddatblygu a chyflwyno rhaglenni dysgu a chyfranogi CDC Cymru. Mae’r rhain yn rhaglenni cyffrous sy’n datblygu’n barhaus, a‘u nod yw rhannu grym trawsnewidiol dawns gyda phawb. Rydym eisiau creu cysylltiadau â phob math o bobl mewn pob math o leoedd, gan wneud yn fawr o’r amrywiaeth a geir mewn cymunedau yma yng Nghymru, yng ngweddill y DU a thramor, a sicrhau bod popeth a wnawn yn cefnogi ac yn cyfoethogi gweledigaeth artistig y cwmni.

 

Mae hon yn swydd rheoli prosiect sy’n cynnwys contractio, amserlennu a chadw mewn cysylltiad agos â’r tîm artistig, y tîm marchnata a thimau eraill, y Prif Ddawnsiwr Dysgu a gweithwyr annibynnol. Bydd yr unigolyn hwn yn hybu dysgu a chyfranogi ar draws y cwmni.

 

Mae hon yn swydd barhaol, amser llawn.

 

Cyflog £27,000

 

Dyddiad cau: 10am dydd Llun 7 Mai 2018

Cyfweliadau: w/c 14 Mai 2018

Views: 163

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service