Networking Day for Arts Professionals Who Work with Young People

Llofnodwch am gyfle i rwydweithio a rhannu sgiliau Celfyddydau Ieuenctid! Dosbarthwch neu anfonwch A fyddech cystal felly â dosbarthu neu anfon y wybodaeth hon ymlaen at eich rhwydweithiau a’ch cysylltiadau eich hun, ac ymddiheuriadau os ydych yn derbyn yr un peth sawl gwaith o sawl cyfeiriad.

 

Sign-up for a Youth Arts networking and skill-sharing opportunity!  Please circulate or forward to your own networks and contacts, with apologies for any cross or multiple-postings.

 

 

Diwrnod Rhwydweithio ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol yn y Celfyddydau sy’n Gweithio gyda Phobl Ifanc


 


 


Pryd:      Dydd Sul 16 Chwefror 2014 (10am – 4pm)


 


Lle:         Neuadd OCC, CMC, Caerdydd


 


Cost:        *AM DDIM*Bydd y diwrnod yn cynnwys:


(i)     dwy sesiwn ymarferol i rannu sgiliau, dan arweiniad cyd-ymarferwyr;


(ii)    cyfle i drafod – cynnydd a syniadau newydd;


(iii)   ‘camau nesaf’.


 


Bydd arbenigwr lleisiol, Kate Woolveridge (Opera Cenedlaethol Cymru), yn arwain sesiwn i ymdrin â thechnegau lleisiol ac ymarferion defnyddiol i rannu arfer, mwynhau a chodi canu!


 


Bydd Jain Boon (ThCIC) a Phil Mackenzie (Sherman Cymru) yn archwilio ac yn rhannu cyfryngau dyfeisio ac addasu byrfyfyr, gan weithio’n gorfforol i greu amodau ar gyfer chwarae creadigol sy’n strwythuredig ac yn hwyliog!


 


Diddordeb?


Cofrestrwch eich bwriad i fynychu drwy e-bostio nyaw@nyaw.co.uk a rhoi Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid yn y llinell pwnc, ynghyd â’ch manylion cysylltu (cyfeiriad, rhif ffôn).Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael a byddant yn cael eu dyrannu yn nhrefn y cyntaf i’r felin. Dyddiad Cau: Dydd Iau 13 Chwefror 2014.


 


Edrychwn ymlaen at glywed gennych ac at gydweithio!

A Networking Day for Arts Professionals


Who Work with Young People


 


 


 


When:     Sunday 16 February 2014 (10am – 4pm)


 


Where:   WNO Hall, WMC, Cardiff


 


Cost:        *FREE*


 


The day will comprise:


(i)    two practical, skill-sharing sessions led by fellow-practitioners;


(ii)   opportunity for discussion – progress &  new ideas;


(iii)  ‘next steps’.


 


Vocal specialist, Kate Woolveridge (Welsh National Youth Opera), will facilitate a session, covering vocal techniques and useful exercises to share practice, have fun and get everyone singing!


 


Jain Boon (NYTW) and Phil Mackenzie (Sherman Cymru) will explore and share devising and improvising tools, working physically to create conditions for structured and joyous, creative play!


 


Interested?


Please register your intention to attend by emailing nyaw@nyaw.co.uk with Youth Arts Network in the subject-line, and your contact-details (address, telephone number).


 


Places are limited and will be allocated on a first-come/first-served basis.  Deadline: Thursday 13 February 2014


 


We look forward to hearing from and working with you!


 

Dymuniadau gorau / Best wishes,

Pauline

Pauline Crossley

(ar ran y Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid / on behalf of the Youth Arts Network)

Views: 110

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service