NTW Opportunity - Front of House Supervisor / Cyfle NTW Goruchwylydd Blaen Tŷ

We are looking for a friendly, reliable and confident individual for the role of Front of House Supervisor for National Theatre Wales’s upcoming production Hail Cremation!, at Newbridge Memo. Performances are from Saturday 21st March (open dress rehearsal) – Saturday 5th April 2020.

For more information please visit our wesbtie - Click here

Rydym yn chwilio am unigolyn cyfeillgar, dibynadwy a hyderus ar gyfer rôl Goruchwylydd Blaen Tŷ ar gyfer cynhyrchiad National Theatre Wales sydd ar y gweill, sef Hail Cremation!, yn Neuadd Goffa Trecelyn. Cynhelir y perfformiadau o ddydd Sadwrn 21ain Mawrth (ymarfer gwisg agored) – dydd Sadwrn 5ed Ebrill 2020.

Am rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan - cliciwch yma

Views: 11

Comments are closed for this blog post

@NTWtweets on Twitter

As we move through this uncharted territory over the coming weeks & months, our connection & conversation with our community has never been more important. Lorne's 'hello' is up on the Community, where you can share your thoughts & connect with us https://buff.ly/33NSZce pic.twitter.com/Sn6OMancmQ

As we move through this uncharted territory over the coming weeks & months, our connection & conversation with our community has never been more important. Lorne's 'hello' is up on the Community, where you can share your thoughts & connect with us https://buff.ly/33NSZce 

Wrth i ni symud drwy’r cyfnod anghyfarwydd hyn yn ystod yr wythnosau a’r misoedd i ddod, ni fu ein cysylltiad a’n sgwrs â’r gymuned erioed mor bwysig. Mae ‘helo’ Lorne i fyny ar y Gymuned, lle gallwch rannu eich teimladau a chysylltu â ni https://buff.ly/33NSZce pic.twitter.com/RLTLowXOOv

Wrth i ni symud drwy’r cyfnod anghyfarwydd hyn yn ystod yr wythnosau a’r misoedd i ddod, ni fu ein cysylltiad a’n sgwrs â’r gymuned erioed mor bwysig. Mae ‘helo’ Lorne i fyny ar y Gymuned, lle gallwch rannu eich teimladau a chysylltu â ni https://buff.ly/33NSZce 

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service