NTW Opportunity - Front of House Supervisor / Cyfle NTW Goruchwylydd Blaen Tŷ

We are looking for a friendly, reliable and confident individual for the role of Front of House Supervisor for National Theatre Wales’s upcoming production Hail Cremation!, at Newbridge Memo. Performances are from Saturday 21st March (open dress rehearsal) – Saturday 5th April 2020.

For more information please visit our wesbtie - Click here

Rydym yn chwilio am unigolyn cyfeillgar, dibynadwy a hyderus ar gyfer rôl Goruchwylydd Blaen Tŷ ar gyfer cynhyrchiad National Theatre Wales sydd ar y gweill, sef Hail Cremation!, yn Neuadd Goffa Trecelyn. Cynhelir y perfformiadau o ddydd Sadwrn 21ain Mawrth (ymarfer gwisg agored) – dydd Sadwrn 5ed Ebrill 2020.

Am rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan - cliciwch yma

Views: 27

Comments are closed for this blog post

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service