NTW Opportunity - Head of Development (Maternity Cover) /Cyfle NTW - Pennaeth Datblygu (Cyfnod Mamolaeth)

National Theatre Wales is seeking to appoint an experienced, senior Fundraising Consultant required to join the company on a part-time fixed-term basis to bridge and support a period of maternity absence.  There may be longer term involvement subsequently to provide additional support if and when the development team needs.

Fee: Negotiable based on experience

 

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be received in English or Welsh.

National theatre Wales is a faith friendly company

 

Deadline: Monday 30th March 12pm

Interviews: w/c 3rd April


For further information please visit our website

 

---

Mae angen uwch Ymgynghorydd Codi Arian i ymuno â'r cwmni ar sail cyfnod penodol rhan-amser i bontio a chefnogi cyfnod o absenoldeb mamolaeth. Efallai y bydd ymglymiad tymor hwy wedi hynny i ddarparu cymorth ychwanegol yn unol ag anghenion y tîm datblygu.

 

Ffi: I’w drafod ar sail profiad

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.

Mae National Theatre Wales yn gwmni cyfeillgar i ffydd.

 

Dyddiad cau: Dydd Llun 30th Mawrth 12pm

Cyfweliadau: wythnos yn dechrau 3ydd Ebrill

 

Am rhagor o wybodaeth ewch in gwefan

 

Views: 8

Comments are closed for this blog post

@NTWtweets on Twitter

As we move through this uncharted territory over the coming weeks & months, our connection & conversation with our community has never been more important. Lorne's 'hello' is up on the Community, where you can share your thoughts & connect with us https://buff.ly/33NSZce pic.twitter.com/Sn6OMancmQ

As we move through this uncharted territory over the coming weeks & months, our connection & conversation with our community has never been more important. Lorne's 'hello' is up on the Community, where you can share your thoughts & connect with us https://buff.ly/33NSZce 

Wrth i ni symud drwy’r cyfnod anghyfarwydd hyn yn ystod yr wythnosau a’r misoedd i ddod, ni fu ein cysylltiad a’n sgwrs â’r gymuned erioed mor bwysig. Mae ‘helo’ Lorne i fyny ar y Gymuned, lle gallwch rannu eich teimladau a chysylltu â ni https://buff.ly/33NSZce pic.twitter.com/RLTLowXOOv

Wrth i ni symud drwy’r cyfnod anghyfarwydd hyn yn ystod yr wythnosau a’r misoedd i ddod, ni fu ein cysylltiad a’n sgwrs â’r gymuned erioed mor bwysig. Mae ‘helo’ Lorne i fyny ar y Gymuned, lle gallwch rannu eich teimladau a chysylltu â ni https://buff.ly/33NSZce 

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service