NTW Producer call-out | Galwad am Gynhyrchwyr

Producers of Wales — we want to get to know you!

We're looking to expand National Theatre Wales' network of Welsh and Wales-based producers, for possible collaboration on future projects. It may be that you’re just starting out, that you’re self-producing your own work or you’ve been doing it all for years. Wherever you’re at, if you’d like us to know about you and your practice, please send a CV and/or relevant links to your work to submissions@nationaltheatrewales.org with your name as the subject line. We're particularly interested in hearing from you if you're a producer of colour or if you've faced professional barriers. If you’ve worked with NTW before, please also feel free to drop us a line to give us an update of what you've been up to.


Cynhyrchwyr Cymru - hoffem ddod i'ch nabod!

Rydym yn dymuno ehangu rhwydwaith National Theatre Wales o gynhyrchwyr Cymreig a chynhyrchwyr sydd wedi'u lleoli yng Nghymru, ar gyfer cydweithio posibl ar brosiectau yn y dyfodol. Efallai eich bod ar ddechrau eich gyrfa, eich bod yn cynhyrchu eich gwaith eich hun neu rydych wedi bod yn gwneud y cyfan ers blynyddoedd. Lle bynnag ydych arni, os hoffech i ni wybod amdanoch chi a'ch practis, anfonwch CV a/neu ddolenni perthnasol i'ch gwaith at submissions@nationaltheatrewales.org gyda'ch enw yn y blwch testun. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gennych os ydych yn artist/gynhyrchydd o liw neu rydych wedi wynebu rhwystrau proffesiynol. Os ydych wedi gweithio gyda NTW o'r blaen, mae croeso i chi gysylltu â ni i'n diweddaru ynglŷn â beth ydych wedi bod yn ei wneud hefyd.

Views: 128

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service