NTW TEAM Administrative Assistant Opportunity /Cyfle i Cynorthwyydd Gweinyddol NTW TEAM

National Theatre Wales is seeking to appoint a highly motivated and energetic individual for the following vacancy.

 

TEAM Administrative Assistant

 

The TEAM Administrative Assistant is responsible for providing administrative support to NTW’s TEAM programme – a Wales-wide, internationally recognised community network which engages with all levels of NTW’s activities, rooted in a model of local community leadership.  TEAM members input into all levels of NTW’s work, advocate for the company in their communities, and engage with the processes of production, debate and evaluation.

 

Salary: £21,000 per annum, pro rata, one day per week

Term: Fixed-Term (1 year), Part Time.

 

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be received in English or Welsh.

 

 

Deadline: Thursday 10th May, 12pm

Interviews: Wednesday 16th May Cardiff

 

For further information, application form, job description and person specification in English or Welsh please visit our website.

http://nationaltheatrewales.org/about#workwithus

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn egnïol a llawn cymhelliant i’r swydd wag ganlynol.

 

Cynorthwyydd Gweinyddol TEAM

Mae Cynorthwyydd Gweinyddol TEAM yn gyfrifol am ddarparu cymorth gweinyddol i raglen TEAM NTW - rhwydwaith cymunedol Cymru gyfan a gydnabyddir yn rhyngwladol sy'n ymgysylltu â phob lefel o weithgareddau NTW, wedi'i gwreiddio mewn model o arweinyddiaeth gymunedol leol.  Mae aelodau TEAM yn rhoi mewnbwn i bob lefel o waith NTW, yn eiriol dros y cwmni yn eu cymunedau, ac yn ymgysylltu â'r prosesau cynhyrchu, trafod a gwerthuso.

 

Cyflog: £21,000 y flwyddyn, pro rata, un diwrnod yr wythnos

Tymor: Tymor sefydlog (Blwyddyn), rhan-amser.

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg.

 

 

Dyddiad cau: Dydd Iau 10 Mai, 12pm.

Cyfweliadau: Dydd Mercher 16 Mai, Caerdydd

 

Am ragor o wybodaeth, ffurflen gais, swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn Gymraeg neu yn Saesneg ewch i’n gwefan.

http://nationaltheatrewales.org/about#workwithus

Views: 453

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service