NTW TEAM Associate Opportunity in North Wales /Cyfle i Swyddog Cyswllt NTW TEAM yng Ngogledd Cymru

National Theatre Wales is seeking to appoint a highly motivated and energetic individual for the following vacancy.

 

TEAM Associate (North Wales)

 

The TEAM Associate will create, coordinate and support a range of TEAM activity in partnership with the community, as well as recruiting new members and creating new networks.

 

We’re looking for someone with experience of arts or similar work in a community context, a good local knowledge, exceptional organisational skills and with a solid understanding of, and an enthusiasm for, NTW’s approach to working with communities.

 

Salary: £10,000, based on 100 days

Term: Fixed-Term, part time one year contract from January 2018 to December 2018.

 

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be received in English or Welsh.

 

 

Deadline: Thursday 16th  November, 1pm

Interviews: W/c 4th December, Wrexham

 

For further information and job description and in English or Welsh please visit our website.

http://nationaltheatrewales.org/about#workwithus

-----------------------------------------------------------------------

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn egnïol a llawn cymhelliant ar gyfer y swydd wag a ganlyn.

 

Swyddog Cyswllt TEAM (Gogledd Cymru)

 

Bydd y Swyddog Cyswllt TEAM yn creu, cydlynu a chefnogi ystod o weithgareddau TEAM mewn partneriaeth â'r gymuned, yn ogystal â recriwtio aelodau newydd a chreu rhwydweithiau newydd.

 

Rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad o waith celfyddydol neu waith tebyg mewn cyd-destun cymunedol, gwybodaeth leol dda, sgiliau trefnu eithriadol a chyda dealltwriaeth gadarn o ddull NTW tuag at weithio gyda chymunedau, yn ogystal â brwdfrydedd drosto.

 

Cyflog: £10,000, yn seiliedig ar 100 diwrnod.
Cyfnod: Contract tymor sefydlog, rhan-amser am flwyddyn, gan ddechrau o fis Ionawr 2018 hyd fis Rhagfyr 2018.

 

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Gymraeg neud yn Saesneg.

 

 

Dyddiad cau: Dydd Lau 16  Tachwedd, 1pm

Cyfweliadau: yr wythnos yn dechrau 4 Rhagfyr, Wrecsam

 

Rhagor o wybodaeth yn y swydd ddisgrifiad yn Gymraeg neu yn Saesneg, ewch i’n gwefan.

http://nationaltheatrewales.org/about#workwithus

Views: 168

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service