NTW TEAM Coordinator Opportunity /Cyfle i Gydlynydd NTW TEAM

National Theatre Wales is seeking to appoint a highly motivated and energetic individual for the following vacancy.

 

TEAM Coordinator

 

The TEAM Coordinator is responsible for coordinating and supporting our TEAM programme – NTW’s internationally recognised model of empowerment and engagement. TEAM’s values are to be pioneering, welcoming, galvanising and generous, and the TEAM network influences NTW at all levels of our work.

 

Salary: £25,500 per annum.

Term: Fixed-Term (4 year), Full Time.

 

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be received in English or Welsh.

 

 

Deadline: Tuesday 21st November, 1pm

Interviews: W/c 4th December, Cardiff

 

For further information, application form, job description and person specification in English or Welsh please visit our website.

http://nationaltheatrewales.org/about#workwithus

----------------------------------------------------------------------------

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn egnïol a llawn cymhelliant ar gyfer y swydd wag a ganlyn.

 

Cydlynydd TEAM

 

Cydlynydd TEAM sy’n gyfrifol am gydlynu a chefnogi ein rhaglen TEAM – model grymuso ac ymgysylltu NTW a gydnabyddir yn rhyngwladol. Gwerthoedd TEAM yw arloesi, croesawu, sbarduno a bod yn hael, ac mae'r rhwydwaith TEAM yn dylanwadu ar NTW ar bob lefel o'n gwaith.

 

Cyflog: £25,500 y flwyddyn.

Cyfnod: Tymor Sefydlog (4 mlynedd), Amser Llawn.

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Gymraeg neud yn Saesneg.

 

 

Dyddiad cau: dydd Mawrth 21 Tachwedd, 1pm

Cyfweliadau: yr wythnos yn dechrau 4 Rhagfyr, Caerdydd

 

Am ragor o wybodaeth, ffurflen gais, swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn Gymraeg neu yn Saesneg, ewch i’n gwefan.

http://nationaltheatrewales.org/about#workwithus

Views: 234

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service