NTW TEAM - Cyfle am Cynorthwyydd Creadigol!

Cyfle am Cynorthwyydd Creadigol!

Rydym yn edrych am Cynorthwyydd Creadigol i weithio gyda NTW TEAM ar brosiect cyffrous ar y cyd ag Pembrokeshire Learning Centre, darparwr addysg amgen yn Doc Penfro, Sir Benfro.

Gan weithio gyda disgyblion a staff dros ddau dymor, rhwng Chwefror a Mehefin, fel arfer ar dydd Llun neu dydd Mawrth, bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gynorthwyo’r Arweinydd Creadigol â datblygu albwm o gerddoriaeth wreiddiol i’w chael ei gyfansoddi a’u cofnodi gan y ddysgwyr, a’u lansio mewn ddigwyddiad a drefnir, a curadurir ac a hyrwyddir gan y ddysgwyr eu hunain. Bydd y darn hwn dan arweiniad y disgyblion ac yn hynny o beth, gallai’r albwm derfynol gynnwys nifer o genres wahanol o gerddoriaeth.

Mae’r swydd hon ar gyfer cerddorwr gyda profiad o weithio gyda phobl ifanc gan fydd disgwyl i’r Cynorthwyydd Creadigol arwain gweithdai cerddoriaeth. Byddai profiad o weithio mewn gyda dogfeniaeth digidol hefyd yn fanteisiol.

Bydd y ffi yn £2fil am 20 diwrnod. Bydd y prosiect yn cael ei gynnal rhwng mis Chwefror a mis Mehefin 2018 ac rydym yn disgwyl i’r rôl hon gyfateb i un diwrnod yr wythnos at £100 y ddiwrnod. Tua diwedd y prosiect gallai’r oriau hyn gynyddu, felly mae hyblygrwydd yn hanfodol. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Llun 22ain Ionawr.
Am fwy o fanylion, agorwch y ddogfen

Views: 76

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

NTW would like to categorically state this is not a course of action the company would ever sanction. If you believe that you have been unfollowed by NTW, please contact – info@nationaltheatrewales.org so that we can investigate this. Thank you. 2/2

NTW would like to categorically state this is not a course of action the company would ever sanction. If you believe that you have been unfollowed by NTW, please contact – info@nationaltheatrewales.org so that we can investigate this. Thank you. 2/2

NTW is aware that some individuals have reported that the company has unfollowed them on Twitter since the online discussion around the open letter to our Chair. 1/2

NTW is aware that some individuals have reported that the company has unfollowed them on Twitter since the online discussion around the open letter to our Chair. 1/2

Hoffai NTW ddatgan yn bendant na fyddai’r cwmni byth yn cefnogi’r modd hwn o weithredu. Os ydych yn credu bod NTW wedi rhoi’r gorau i’ch dilyn, cysylltwch â – info@nationaltheatrewales.org er mwyn i ni allu ymchwilio i’r mater. Diolch. 2/2

Hoffai NTW ddatgan yn bendant na fyddai’r cwmni byth yn cefnogi’r modd hwn o weithredu. Os ydych yn credu bod NTW wedi rhoi’r gorau i’ch dilyn, cysylltwch â – info@nationaltheatrewales.org er mwyn i ni allu ymchwilio i’r mater. Diolch. 2/2

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service