NTW TEAM Opportunity: Live blog the overnight marathon of Iliad!

TEAM Live blogger- Overnight Iliad Marathon!

 

 

What we’re looking for . . .

 

We are giving two NTW TEAM members the opportunity to live blog the extraordinary overnight marathon performance of National Theatre Wales’s Iliad on the night of Sat 3 Oct, 6:30pm- 6:00am!

 

You will be sharing your experience live online via NTW online community and social media via blogs, tweets, posts and photos (and so on) throughout the night. You will also have access to the National Theatre Wales Twitter account! You’ll have the chance talk to others in the audience and the creative team working on the show. There are intervals throughout the show to give you the opportunity to give the latest updates.

 

We will cover your travel expenses and you will get a FREE ticket to the overnight performance.

 

Let us know if you're interested...

Get in touch by midday Monday 21 September if you'd like to come along to the overnight marathon and get behind the scenes, by emailing TEAM on team@nationaltheatrewales.org 

You will need to be a TEAM member to take part in this opportunity, joining is easy! All you need to do is join the TEAM group on NTW Community here: http://community.nationaltheatrewales.org/groups/ntwteam

 

 

About the show . . .

 

This September, experience Ffwrnes theatre like never before as directors Mike Pearson and Mike Brookes (The Persians and Coriolan/us) bring their trademark vision to the classic Greek story, ILIAD.

 

This multimedia retelling of the final weeks of the Trojan War will be told by cast of great Welsh actors, including Melanie Walters (Gavin and Stacey), Richard Lynch (Coriolan/us, Pobol y Cwm) and Daniel Hawksford (Crouch, Touch, Pause, Engage & Praxis Makes Perfect) along with a troupe of interfering teenage gods. ILIAD will immerse you in a vast, 360-degree cinematic landscape.

 

Passion. Betrayal. Courage. Rage. Comradeship. Loss. Loyalty. War. Heroes rebel; Kings and gods clash … who can win in this brutal battle between men, gods and fate?

 

Epic storytelling meets box-set theatre

 

Blogiwr byw TEAM - Marathon dros nos Iliad

 

Beth rydym yn edrych amdano…

 

Rydym ni’n rhoi cyfle i ddau aelod NTW TEAM i flogio’n fyw yn ystod marathon dros nos Iliad gan National Theatre Wales, ar nos Sadwrn 3ydd Hydref, 6.30yh-6.00yb!

 

Byddwch chi’n rhannu eich profiad yn fyw ar-lein ar Gymuned NTW  a chyfryngau cymdeithasol drwy flogiau, trydar, posts a lluniau (ac ati) drwy gydol y nos. Yn ogystal, byddwch yn defnyddio cyfrif trydar National Theatre Wales! Bydd cyfle i chi siarad gyda phobl yn y gynulleidfa a’r tîm creadigol sy’n gweithio ar y sioe. Mae sawl egwyl yn ystod y sioe felly bydd cyfle i chi rannu’r diweddaraf.

 

Byddwn ni’n talu eich costau teithio a byddwch chi’n cael tocyn AM DDIM i’r perfformiad dros nos.

 

Gadewch i ni wybod os oes diddordeb gyda chi…

Cysylltwch â ni erbyn canol dydd, Dydd Llun 21 Medi os hoffech ddod i’r marathon dros nos a dod y tu ôl i’r llen, trwy ebostio TEAM ar team@nationaltheatrewales.org

 

Bydd angen i chi fod yn aelod o TEAM i gymryd rhan yn y cyfle yma, ond mae ymuno yn hawdd! Y cyfan sydd angen i chi wneud yw ymuno â grwp TEAM ar Gymuned NTW fan hyn:

a href="http://community.nationaltheatrewales.org/groups/ntwteam%3E">http://community.nationaltheatrewales.org/groups/ntwteam>;

 

Amd y sioe…

 

Y mis Medi hwn, profwch theatr Ffwrnes mewn modd cwbl newydd wrth i’r cyfarwyddwyr Mike Pearson a Mike Brookes (The Persians a Coriolan/us) ddod â’u gweledigaeth nodweddiadol i’r stori Roegaidd glasurol, ILIAD.

 

Bydd ailadrodd stori wythnosau olaf Rhyfel Caerdroea ar ffurf amlgyfrwng, ac yn cael ei hadrodd gan gast o actorion Cymreig arbennig, yn cynnwys Melanie Walters (Gavin and Stacey), Richard Lynch (Coriolan/us, Pobol y Cwm) a Daniel Hawksford (Crouch, Touch, Pause, Engage & Praxis Makes Perfect) ynghyd â chriw o dduwiau busneslyd yn eu harddegau. Bydd ILIAD yn eich ymdrochi mewn tirwedd sinematig anferth 360 gradd.

 

Gallwch ddewis profi’r pedair sioe ar wahân, neu fod yn rhan o un o ddau berfformiad marathon anhygoel – nail ai drwy’r dydd (ar ddydd Sadwrn 26 Medi) neu dros nos (ar nos Sadwrn 3 Hydref). Angerdd. Brad. Dewrder. Dicter. Cyfeillgarwch. Colled.

 

Teyrngarwch. Rhyfel yn gwrthryfela; Brenhinoedd a duwiau yn ymladd ... pwy all ennill yn y frwydr ffyrnig rhwng dynion, duwiau a ffawd?

 

Stori epig yn cwrdd â theatr box-set

 

 

 

 

 

Views: 360

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service