NTW TEAM Virtual talk with François Matarasso on Co-creation / Sgwrs rithwir gyda François Matarasso ar gyd-greu

On Thursday 25th March at 4pm, we will be hosting a free talk over Zoom, with community artist, writer and researcher, François Matarasso (you can learn more about him here https://arestlessart.com). We’ll be talking all things co-creation - what it means, the opportunities and challenges it presents and best practice. This is the perfect opportunity to discuss co-creation with a world renowned artist and this session will be so relevant to anyone who's interested in getting involved in our co-created TEAM project in Wrexham. François will be shaping the session around participants current interests and challenges in this field.
We would love it if you could join us - spaces are limited for this event so to reserve your place simply email team@nationaltheatrewales.org by Monday 22nd March with your name, the number of spaces you wish to reserve and any questions you'd like to ask François.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ar ddydd Iau 25 Mawrth am 4pm, byddwn yn cynnal sgwrs am ddim dros Zoom, gyda’r artist cymunedol, awdur ac ymchwilydd, François Matarasso (gallwch ddysgu mwy amdano yma https://arestlessart.com). Byddwn yn trafod pob dim sy'n ymwneud â chyd-greu - yr hyn y mae'n ei olygu, y cyfleoedd a'r heriau y mae'n eu cyflwyno ac arfer gorau. Dyma gyfle perffaith i drafod cyd-greu gydag artist byd-enwog a bydd y sesiwn hon yn hynod berthnasol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn ein prosiect TEAM a gyd-grëir yn Wrecsam. Bydd François yn llunio'r sesiwn o amgylch diddordebau a heriau cyfredol cyfranogwyr yn y maes hwn.
Byddem wrth ein bodd pe gallech ymuno â ni - mae lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer y digwyddiad hwn felly er mwyn cadw'ch lle, e-bostiwch team@nationaltheatrewales.org erbyn dydd Llun 22ain Mawrth gyda'ch enw, nifer y lleoedd yr ydych am eu cadw ac unrhyw gwestiynau yr hoffech eu gofyn i François.

Views: 157

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service