Opportunity - Call for Outdoor Arts Commissions 2017

Articulture, in collaboration with a consortium of leading arts organisations, invites artists and arts companies based in Wales from any discipline to request support for the creation and delivery of new outdoor work for presentation and touring to up to eight locations in 2017.

Details here - http://articulture-wales.co.uk/get-involved/call-for-commissions-2017/
Deadline 28 November 2016

Gwahodda Articulture, mewn cydweithrediad â chonsortiwm o sefydliadau celfyddydol blaenllaw, artistiaid a chwmnïau celfyddydol yn seiliedig yng Nghymru o unrhyw ddisgyblaeth i geisio cymorth ar gyfer creu a chyflwyno gwaith awyr agored newydd ar gyfer cyflwyno a theithio i hyd at wyth lleoliad yn 2017.

Manylion yma - http://articulture-wales.co.uk/get-involved/galw-am-gomisiynau-yn-2...
Dyddiad cau 28 Tachwedd 2016

Views: 144

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service