📣 We’re looking for a Director of Producing 📣
Are you an experienced and innovative theatre producer? Passionate about celebrating stories of Wales? Committed to developing marginalised voices?
Joining our Leadership team, you’ll help to realise the Company’s strategic vision, be responsible for planning and producing our programme, and work to centre audiences and communities across Wales.
//
📣 Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr Cynhyrchu 📣
Ydych chi'n gynhyrchydd theatr profiadol ac arloesol? Angerddol dros ddathlu straeon Cymru? Wedi ymrwymo i ddatblygu lleisiau ymylol?
Gan ymuno â'n tîm Arwain, byddwch yn helpu i wireddu gweledigaeth strategol y Cwmni, bod yn gyfrifol am gynllunio a chynhyrchu ein rhaglen, a gweithio i roi cynulleidfaoedd a chymunedau yn y canol ledled Cymru.

Views: 97

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service