Opportunity: Social Media Campaign Lead (Commission brief) / Cyfle: Arweinydd Ymgyrch Cyfryngau Cymdeithasol (brîff y Comisiwn)

We’re looking to work with a social media content and marketing specialist on the design and delivery of a values-led social media campaign aimed at recruiting a new Chair to our Board of Trustees. Find out more.

//

Rydym yn dymuno gweithio gydag arbenigwr cynnwys cyfryngau cymdeithasol a marchnata ar ddylunio a chyflwyno ymgyrch cyfryngau cymdeithasol a arweinir gan werthoedd gyda’r nod o recriwtio Cadeirydd newydd i’n Bwrdd Ymddiriedolwyr. Darganfod mwy

Views: 74

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service