Opportunity - TEAM at the Edinburgh Fringe Festival

Would you like to go to the Edinburgh festival this year?  Well you are in luck!

National Theatre Wales are offering the opportunity for two TEAM members to head to the Scottish capital, and see shows on their behalf.  You will be there to support Welsh artists and companies, report back to NTW on all the productions you see, along with the interesting people you meet, and blog about your experiences. 

 

Last year Frank Thomas and Jeremy Linnell had a great time. Have a look at what they got up to here.

 

You will need to be available Monday 17th - Saturday 22nd August.  Reasonable expenses will be covered including travel, accommodation and food. 


To apply for this opportunity please email us to let us know: How would you benefit from spending a week in Edinburgh this year?  How would you represent and promote TEAM during your stay?  Please send this to team@nationaltheatrewales.org 

 

The deadline to apply is 5pm on Friday 19th June

 

We would like to hear from TEAM members across Wales.  Shortlisted applicants will be invited to the NTW office to meet some of the team.  This will be held w/c 6th July

 

We look forward to hearing from you!

 

Hoffech chi fynd i Ŵyl Caeredin flwyddyn yma? Wel ‘da chi mewn lwc!

 

Mae National Theatre Wales yn cynnig cyfle i ddau aelod o TEAM i fynd i Brifddinas yr Alban, ac i weld sioeau ar eu rhan. Mi fyddwch chi yna er mwyn cefnogi artistiaid a chwmnïau Cymraeg, i roi adborth i NTW am y cynyrchiadau byddwch yn eu gweld, a phobl diddorol y byddwch yn eu cyfarfod, ac i flogio am eich profiadau.

 

Fe gafodd Frank Thomas a Jeremy Linnell amser gwych llynedd. Gallwch ddarllen am eu helyntion yma..

 

Mi fydd rhaid i chi fod ar gael Dydd Llun 17eg Awst – Dydd Sadwrn 22ain Awst. Mi fydd rhai costau yn cael eu talu drostoch, yn cynnwys costau teithio, llety a bwyd.

 

Er mwyn ceisio am y cyfle yma e-bostiwch i adael ni wybod: Sut y byddech chi’n buddio o dreulio wythnos yng Nghaeredin y flwyddyn yma? Sut byddech chi’n hyrwyddo a chynrychioli TEAM yn ystod eich cyfnod yno? Gyrrwch hyn draw at team@nationaltheatrewales.org

 

Y dyddiad cau yw 5pm ar Ddydd Gwener 19eg o Fehefin.

 

Hoffwn glywed gan aelodau TEAM ar draws Gymru gyfan. Caiff ymgeiswyr y rhestr fer eu gwahodd i swyddfa NTW i gyfarfod rhai o’r tîm. Bydd hyn yn digwydd yr wythnos sy’n dechrau 6ed o Orffennaf.

 

Rydym yn edrych ymlaen i glywed gennych chi!

Views: 501

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service