Opportunity - Two Development Roles / Cyfleuoedd - Dau Swydd Datblygu

National Theatre Wales is seeking to appoint two highly motivated and energetic individuals for the following vacancies.

Head of Development (Major Gifts & Corporate)

The Head of Development is responsible for leading on the strategic delivery and achieving the targets set to secure High Net Worth Individuals (HNWI) and Corporate donations as set out within the company’s Income Generation Strategy.

And

Development Coordinator (Individual Giving and Grants)

The Development Coordinator (Individual Giving and Grants) role is responsible for prospecting and co-authoring with NTW project leads on applications to trusts and foundations and other grant giving bodies.  The role is also responsible for supporting the work of the Head of Development (Major Gifts and Corporate).

Closing Date – 9th October, 12pm

Interviews w/c – 22nd October, Cardiff

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be received in English or Welsh.

For further information, application form, job description and person specification in English or Welsh please visit our website.

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

Pennaeth Datblygu (Rhoddion Mawr a Chorfforaethol)

Mae'r Pennaeth Datblygu yn gyfrifol am arwain ar gyflawni strategol a chyrraedd y targedau a bennwyd i sicrhau Unigolion Gwerth Net Uchel (HNWI) a rhoddion corfforaethol fel a nodir yn Strategaeth Codi Incwm y Cwmni.

A

Cydlynydd Datblygu (Rhoi Unigol a Grantiau)

Mae rôl y Cydlynydd Datblygu (Rhoi Unigol a Grantiau) yn gyfrifol am archwilio a chyd-ysgrifennu gydag arweinwyr prosiect NTW geisiadau i ymddiriedolaethau a sefydliadau a chyrff eraill sy'n dyfarnu grantiau.  Mae'r rôl hefyd yn gyfrifol am gefnogi gwaith y Pennaeth Datblygu (Rhoddion Mawr a Chorfforaethol).

Dyddiad Cau – 9fed Hydref, 12pm

Cyfweliadau – Wythnos dechrau 22ain Hydref – Caerdydd

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.

Am ragor o wybodaeth, ffurflen gais, swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn Saesneg neu yn Gymraeg ewch i’n gwefan.

 

 

Views: 155

Comments are closed for this blog post

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service