'Over The Bay Bro' at Wales Millennium Centre's Festival of Voice 2021

Our TEAM Panel members are a talented group of artists, theatre-makers, activists and storytellers, who form an integral part of National Theatre Wales collaboration team and the work we do.
This Thursday Artist in Residence Kyle Legall will be presenting a piece for Festival of Voice - Gŵyl y Llais , which is free to attend in the Glanfa Foyer (second floor balcony area, above Bar One).
OVER THE BAY BRO
Festival Day 1 - Thursday 4th November
6pm - 6.45pm
7pm - 7.45pm
8pm - 8.45pm
This audio play is a fantasy tale about Dorothy, an exiled member of the Tiger Bay community returning to the Bay under tragic circumstances. Featuring an all-star cast of talented Butetown performers, and music by Krisy Jenkins. Kyle would love to hear your feedback.
🎧 Headphones are provided 🎧
Best of luck Kyle!
---
Mae aelodau ein Panel TEAM yn grŵp talentog o artistiaid, gwneuthurwyr theatr, gweithredwyr a storïwyr, sy'n rhan annatod o dîm cydweithredu National Theatre Wales a'r gwaith a wnawn.
Y dydd Iau hwn bydd Kyle Legall yn cyflwyno darn ar gyfer Festival of Voice - Gŵyl y Llais, sydd am ddim i'w fynychu yn y Glanfa Foyer (ardal balconi ail lawr, uwchben Bar One).
OVER THE BAY BRO
Dydd Gwyl 1 - Dydd Iau 4ydd Tachwedd
6yp - 6.45yp
7yp - 7.45yp
8yp - 8.45yp
Mae'r ddrama sain hon yn stori ffantasi am Dorothy, aelod alltud o gymuned Tiger Bay sy'n dychwelyd i'r Bae dan amgylchiadau trasig. Yn cynnwys cast llawn perfformwyr talentog o Drebiwt, a cherddoriaeth gan Krisy Jenkins. Hoffai Kyle glywed eich adborth.
🎧 Darperir clustffonau 🎧
Pob Lwc Kyle!

Views: 34

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service