P/T Administrative Officer at Mess Up The Mess

P/T Administrative Officer (0.8fte)
Fixed term to January 2021
£23,120.23 pro rata
£18,496.18 actual (29.6 hrs per week)

Mess Up The Mess is a youth theatre company which works with hard to reach and easy to ignore young people across South Wales. We’re looking for a professional administrator with experience of book keeping within a small organisation.

You’ll be working on our Well Iawn project, which uses drama and arts activities to support the wellbeing of young people. We need someone to support all aspects of the administration of this project, but especially financial and other record keeping. You’ll also need the enthusiasm and flexibility to work within a fast paced and challenging environment.

This post has been funded by Big Lottery Fund.

Download an application pack from the website: http://www.messupthemess.co.uk or call 01269 591 167 for further information.

Closing date: Monday 5th November 1.00 pm.

Interview date: Friday 16th November

Swyddog Gweinyddol Rhan-amser (0.8CALl)
Cyfnod sefydlog hyd nes mis Ionawr 2021
£23,120.23 pro rata
£18,496.18 mewn gwirionedd (29.6 awr yr wythnos)

Mae Mess Up The Mess yn gwmni theatr ieuenctid sy’n gweithio gyda phobl ifanc anodd eu cyrraedd a hawdd eu hanwybyddu, ledled De Cymru. Rydym yn chwilio am weinyddydd proffesiynol â phrofiad o gadw cyfrifon mewn mudiad bach.

Byddwch yn gweithio ar ein prosiect Well Iawn, sy’n defnyddio gweithgareddau drama a’r celfyddydau i gefnogi llesiant pobl ifanc. Mae arnom angen rhywun i gefnogi pob agwedd ar y gwaith o weinyddu’r prosiect hwn, ond yn enwedig cadw cyfrifon a chofnodion eraill. Bydd arnoch angen y brwdfrydedd a’r hyblygrwydd i weithio mewn amgylchedd heriol, sy’n symud yn gyflym, hefyd.

Ariennir y swydd hon gan y Gronfa Loteri Fawr.

Lawrlwythwch becyn cais oddi ar y wefan: http://www.messupthemess.co.uk neu ffoniwch 01269 591 167 am wybodaeth bellach.

Dyddiad cau: Dydd Llun 5 Tachwedd 1.00yp.

Dyddiad y cyfweliad: Dydd Gwener 16 Tachwedd

Views: 170

Comments are closed for this blog post

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service