Part time job opportunity at Sparc Valleys kids - Digital Arts Worker

*Exciting new job opportunity*

Digital Arts Worker with Sparc Valleys Kids

Sparc Valleys are so excited that we have the money for a new post a Digital Arts Worker to join the Sparc team please see the
advert below and share for us so that we can get the word out to everyone - contact us for the job description and application form to see it this is for you :)

(English)

(Digital Arts Workers (Part-Time)

Do you care about people achieving their potential then this is the job for you?
www.valleyskids.org /www.sparc.wales
Valleys Kids is a charity working with children, young people and families in the South Wales Valleys. We are looking for highly motivated people to engage young people through the arts, helping them to achieve their potential and to develop a love of the arts.

Digital Arts Worker – Salary Scale is £20541 - £24657 pro rate for 3 days per week £12,324 - £14,664 per annum

Application forms from Lynfa Hull Valleys Kids,1 Cross Street Penygraig, Tonypandy CF40 1LD Lynfa@valleyskids.org Closing date for applications: 12 noon Thursday19th September 2019 Interview Date: Friday 27th September 2019

Details from:
Lynfa Hull
Valleys Kids
1 Cross Street Penygraig Tonypandy Rhondda Cynon Taff CF40 1LD
Tel: 01443 420870
or E-mail
lynfa@valleyskids.org
Charity No. 1074840
Valleys Kids is a successful Community Development Charity working in disadvantaged communities in the Valleys of South Wales. We have a 40 year track record of innovation and success.

(Cymraeg)

Gweithiwr Celfyddydau Digidol (Rhan-amser)
Os ydych chi’n angerddol am rhoi cyfleoedd i bobol allu cyflawni eu llawn botensial, dyma’r swydd i chi.
www.valleyskids.org/www.sparc.wales

Mae Plant y Cymoedd (Valleys Kids) yn elusen sydd yn gweithio gyda plant, pobol ifanc a theuluoedd yn ardal y Cymoedd yn Ne Cymru. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sydd yn mynd i allu weithio’n agos gyda pobol ifanc er mwyn eu ysgogi i gyrraedd eu llawn botensial a hynny gan ddefnyddio’r celfyddydau. Byddwch hefyd yn ysgogi angerdd yn y bobol ifanc am y celfyddydau.

Gweithiwr Celfyddydau Digidol – Mae’r cyflog rhwng £20541 - £24657 pro rata ar gyfer 3 diwrnod yr wythnos £12,324 -
£14,664 y flwyddyn

Gallwch gael ffurflen gais wrth Lynfa Hull Valleys Kids,1 Cross Street Penygraig, Tonypandy CF40 1LD Lynfa@valleyskids.org
Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: 12pm dydd Iau 19eg o Fedi 2019 Cyfweliadau: Dydd Gwener y 27ain o Fedi 2019

Manylion wrth:
Lynfa Hull
Plant y Cymoedd (Valleys Kids) 1 Cross Street Penygraig Tonypandy Rhondda Cynon Taff CF40 1LD
Ffôn: 01443 420870
neu E-bost lynfa@valleyskids.org
Rhif Elusen. 1074840
Mae Plant y Cymoedd yn elusen Datblygu Cymunedol llwyddiannus sydd yn gweithio o fewn cymunedau yng nghymoedd De Cymru. Mae gennym 40 mlynedd o brofiad o waith llwyddianus ac arloesol.

Views: 213

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service