Powys Arts Service are seeking two bilingual actors.

Powys Arts Service

Theatre Development Programme

Will be touring through the spring with a new production of

Home

by Lizzie Allen

A play for young people aged 3-7

 

Wanted

Two actors

1 male 1 female

Ability to work in the Welsh and English language essential

Age range 20 – 35

 

Todd and Florrie have travelled across the seas, up and over mountains and through deserts, until they arrived……here. But where is here?

 

The ground is under their feet and the sky is above their heads. What more could they want?

 

But they do want something, they long for something….a home. A home of their very own with a cat and a rabbit and a garden with an apple tree. Only when they receive a mystery gift of their dream home, they find there is someone already living inside....

 

Todd and Florrie are imaginative and thoughtful, funny and caring. We are looking for actors with a good physicality and strong comic ability. An eagerness to engage young audiences is essential as is the ability to drive.

 

As a company working with children and young people we are required to carry out a Criminal Records Bureau (CRB) Disclosure on all employees.  

 

Auditions in RWCMD, Cardiff on Mon 20th Feb; The Drama Centre, Llandrindod 21st Feb and Theatr Clwyd, Mold 22nd Feb

Rehearsals in Llandrindod Wells 19th March – 26th April

Touring schools across Powys 17th April – 15th June

 

CV and photograph to be sent to andrew.sterry@powys.gov.uk

or to Powys Arts Service, Theatre Development Programme, The Drama Centre, Tremont Road, Llandrindod Wells, Powys. LD1 5EB.

Closing date for applications: Fri 17th February at 12 noon.

 

 

Bydd

Rhaglen Ddatblygu Theatr

Gwasanaethau Celf Powys

ar daith yn ystod y Gwanwyn gyda chynhyrchiad newydd o

Home

gan Lizzie Allen

Drama i bob ifanc o 3 i 7 oed

 

Yn eisiau

Dau actor

1 gwryw 1 fenyw

Yn gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol

Ystod oed 20 – 35

 

Mae Todd a Florrie wedi teithio ar draws y môr, dros y mynyddoedd a thrwy’r anialwch nes iddyn nhw gyrraedd .... fan hyn. Ond ble yw fan hyn?

 

Mae’r tir o dan eu traed, a’r awyr uwch eu pennau. ’Sdim eisiau unrhyw beth arall, siawns?

 

O oes. Maen nhw’n torri bol eisiau rhywbeth .... cartref. Eu cartref nhw’u hunain gyda chath a chwningen a gardd gyda choeden afalau. Ond pan maen nhw’n derbyn cartref eu breuddwydion yn rhodd gan rywun anhysbys, maen nhw’n darganfod bod rhywun eisoes yn byw yno ....

 

Mae Todd a Florrie yn ddychmygus ac yn feddylgar, yn ddoniol ac yn ofalgar. Rydym yn chwilio am actorion sy’n gallu defnyddio’r corff yn dda ac yn gomedïwyr cryf. Mae awydd i ymgysylltu â chynulleidfaoedd ifanc yn hanfodol, a hefyd yn y gallu i yrru.

 

Fel cwmni sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc mae gofyn i ni gynnal Datgeliad Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) ar bob gweithiwr.  

 

Ymarferion yn Llandrindod 19 Mawrth – 26 Ebrill

Teithio o amgylch ysgolion Powys 17 Ebrill – 15 Mehefin

 

Mae angen anfon eich CV a ffotograff at andrew.sterry@powys.gov.uk

Neu at Wasanaeth Celf Powys, Rhaglen Ddatblygu Theatr, Y Ganolfan Ddrama, Heol Tremont, Llandrindod, Powys. LD1 5EB.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Mercher 15 Chwefror am 12 noon.

Views: 243

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service